HERA-System werkt

Na jaren van onderzoek is de wereldprimeur in duurzame asfaltrecycling een feit. Met de ingebruikname van het HERA-System (Highly Ecologic Recycling Asphalt System) neemt KWS Infra een stap in de toekomst.

Recycling van asfalt is vanaf de jaren tachtig in ons land toegepast. Eerst partieel (ca. 25%) en koud toegevoegd aan nieuw asfalt, en later vrijwel overal door inzet van een tweede verwarmingstrommel, de zogenaamde ‘paralleltrommel', die samen met de gewone droogtrommel asfaltmengsels kan produceren met een bepaald deel ‘oud' asfalt daarin verwerkt. Het hergebruik van oud asfalt, dat vrijkomt bij reconstructies van asfaltwegen, levert een enorme besparing van primaire grondstoffen op.

Door technische beperkingen van de installaties en de eisen met betrekking tot schoorsteenemissies ligt dit percentage recycling echter overal op maximaal 50% à 60%. Dat is de reden geweest voor KWS Infra om te gaan zoeken naar een betere productietechniek die, behalve toepassing van een hoger percentage recyclingmateriaal, ook minder CO2 emissie geeft en vooral ook schoner produceert.

Het uiteindelijke doel: energiezuiniger productie (minder CO2), 100% recycling, géén geuroverlast uit de schoorsteen en een betere bitumen-/asfaltkwaliteit.

Hoe werkt het?

Bij de huidige productie-installaties dragen de verwarmingsbranders via direct contact, warmte over op het te recyclen asfalt in de  trommel, waardoor echter ook lichte koolwaterstoffen uit de bitumen met de gassen meegaan. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van het te recyclen asfalt en kan ook in mindere of meerdere mate geuroverlast (blue smoke) veroorzaken. Bij het nieuwe HERA-system vindt de warmteoverdracht om het oude materiaal te verwarmen indirect plaats. Hete gassen verwarmen de buitenzijde van de satelietbuizen in de trommel, waarbinnen het asfalt rustig rollend wordt verwarmd en gedroogd.

Deze absolute scheiding tussen verbrandingsgassen en het te recyclen asfalt zorgt voor een sterke afname van bitumen uitdamping. Naast minder geuremissie, loopt de bitumenkwaliteit veel minder terug dan gebruikelijk: en een betere kwaliteit recycling asfalt is zo gewaarborgd. In de toekomst, zal het systeem worden uitgebreid met een condenstrommel, waarmee de restwarmte cq. stoom

van de verdampingsgassen kan worden gebruikt voor de voorverwarming van het oud-asfalt dat naar het HERA-System gaat.
Dit heeft als gevolg:

  • Een energiebesparing van ongeveer 2 á 3 m3 gas per ton asfalt (is ongeveer 25% van het energieverbruik) wordt verwacht.
  • Het percentage te recyclen asfalt zal 25% stijgen ten opzichte van de huidige situatie door toepassing van het HERA-System.

Kort samengevat de voordelen:

  • Het kunnen recyclen van 75% tot 80% oud-asfalt in de asfaltmengsels, in plaats van de normale gangbare 50% bij de Asfalt Centrale Rotterdam.

    Het bereiken/behouden van een betere kwaliteit bitumen in het te recyclen asfalt .
  • Het bereiken van een betere kwaliteit recycled asfalt.
  • Door het systeem kan er vaker (3 tot 5 maal) oud asfalt gerecycled worden.
  • Beduidend lagere emissies van stof, CxHy, SO2 en NOx, wegens scheiden van de verbrandingsgassen van de branders en de uitdampgassen van het te recyclen asfalt.
  • Het kunnen hergebruiken van meer oud-asfalt in de hoogste waarde van de hergebruik keten. Zowel economisch als macro economisch zeer aantrekkelijk.
  • Het eventueel kunnen produceren van 100% recycled asfalt in bepaalde mengsels.
+