22.01.13 | Actueel

KWS Infra publiceert nieuwe Cwegdek voor KonwéStil en ZSA-SD

Sinds 1 juli 2012 is de nieuwe Wet Geluidhinder van kracht. Daarbij is de wijze waarop de geluidreductie wordt berekend en gekarakteriseerd ingrijpend veranderd. KWS Infra heeft inmiddels als een van de eersten de Cwegdek-waarden van haar mengsels KonwéStil en ZSA-SD aangepast volgens het nieuwe Reken en Meetvoorschrift Geluid 2012 (RMG 2012).

Belangrijkste wijziging is, dat voor stille wegdekken niet langer de geluidreductie direct na aanleg maatgevend is, maar de gemiddelde geluidreductie over de levensduur. Voor alle stille wegdekken moet deze waarde volgens het RMG 2012 worden vastgesteld. In het nieuwe RMG 2012 worden een aantal nieuwe termen gebruikt:

- Cwegdek = de gemiddelde geluidreductie over de levensduur van het stille wegdek (in deze waarde zit de afname van de geluidreductie in de tijd (factor Ctijd) verdisconteerd)
- Cinitieel = geluidreductie direct na aanleg (het oude Cwegdek-getal)


De nieuwe wegdekcorrecties voor KonwéStil en ZSA-SD zijn berekend ten opzichte van de nieuwe waarden van het referentiewegdek. KonwéStil blijkt ook nu weer ruim te voldoen aan de eisen voor de standaard categorie 'Dunne deklagen A'. ZSA-SD voldoet op haar beurt weer ruim aan de eisen voor 'Dunne deklagen B'.

 

De wegdekcorrectie voor lichte motorvoertuigen bij 50 km/h en 80 km/h, wordt voor beide producten weergegeven in onderstaande tabel. Ter vergelijking zijn ook de waarden opgenomen van de standaard stille wegdek categorieën Dunne deklagen A en B.

 

KonwéStil

Dunne deklagen A

ZSA-SD

Dunne deklagen B

50 km/h

80 km/h

50 km/h

80 km/h

50 km/h

80 km/h

50 km/h

80 km/h

Cwegdek

-3,4

-3,9

-2,9

-3,4

-5,1

-5,6

-4,7

-5,0

Cinitieel

-5,5

-5,9

-5,0

-5,5

-6,8

-7,3

-6,4

-6,7

Uit de waarden blijkt, dat het geluidreducerend effect over de levensduur voor beide producten aanzienlijk is.

Voor ZSA-SD zijn ook voor zware motorvoertuigen nieuwe Cwegdek-waarden berekend. Hiervoor bedraagt de geluidreductie -3,2 en -2,9 dB(A) bij respectievelijk 70 en 80 km/h.

KWS Infra heeft de nieuwe Cwegdek-rapporten van KonwéStil en ZSA-SD aangeboden aan CROW, voor plaatsing op de website http://www.stillerverkeer.nl. Door opname van de Cwegdek-rapporten in de lijst met actuele wegdekproducten op stillerverkeer.nl, worden de wegdekcorrecties ontsloten voor Akoestisch Adviesbureaus, die de waarden gebruiken in akoestische onderzoeken.

Naast ZSA, een product dat reeds een begrip is geworden in akoestische onderzoeken, verdient ook KonwéStil aandacht. Daar waar een geluidreductie van bijvoorbeeld 3 dB(A) bij 50 km/h is gewenst, is KonwéStil vanwege haar duurzaamheid een ideaal product in de categorie 'Dunne deklagen A'.

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.