29.11.13 | Actueel

Uit Markant: Faunapassages N236 Ankeveen: investering in veiligheid en natuur

De provincie Noord-Holland investeert in de veiligheid en bereikbaarheid op de provinciale wegen én in de verbetering van de kwaliteit van haar natuurgebieden. In opdracht van de provincie is KWS Infra, vestiging Amsterdam-Heerhugowaard in maart 2012 gestart met de aanleg van een grote  natuurverbinding tussen het Naardermeer en de Ankeveense plassen, onderdeel van de Vechtplassen.

Samenwerking

De aanleg van de natuurverbinding Naardermeer-Ankeveense Plassen is tot stand gekomen door samenwerking van provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten, ministerie van Infrastructuur en Milieu, ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en omliggende gemeenten.

Groene Uitwegprogramma

De natuurverbinding maakt onderdeel uit van het Groene Uitwegprogramma. Hiermee werken de provincie Noord-Holland en haar partners aan het versterken van de natuur, recreatie, landbouw en landschap in het noordelijke deel van het Groene Hart tussen Amsterdam en Hilversum.

Multidisciplinair

De verscheidenheid aan disciplines binnen deze kwetsbare omgeving past goed bij KWS Infra. Naast het herinrichten en verleggen van de verkeersader voor ‘mensen' is er een verkeersader voor dieren bij gekomen. Hierbij behoren het realiseren van twee faunapassages, het aanleggen
van moerasterrein en poelen, het verleggen van een deel van de 's-Gravelandse Vaart en het plaatsen van wildrasters. Vele disciplines, waarbij misschien niet direct aan KWS Infra wordt gedacht.

Natuurverbinding

Het Naardermeer lag geïsoleerd in haar natuurlijke omgeving. Na aanleiding van het Convenant ‘Herstel Naardermeer' uit 1993 is dit project met twee faunapassages voort gekomen. De hoogte van de doorgangen zijn drie meter, waardoor de vegetatie in en rond de passages goed kan groeien. De natuurgebieden kunnen zo met elkaar ‘vergroeien', waardoor de overlevingskans voor veel diersoorten op termijn groter is. De aanleg van omliggende moerasterrein en poelen moet een aantrekkende werking hebben op de dieren uit de omgeving.

Onderdelen natuurverbinding

 • Twee faunapassages onder de N236;
 • Omlegging van de 's-Gravelandse Vaart ter hoogte van de westelijke faunapassage van minimaal honderd meter;
 • Natuurvriendelijke oevers;
 • Een houten fietsbrug, die ook door wandelaars gebruikt kan worden;
 • Beperken van geluidshinder voor de natuur.

Herinrichting N236

De provincie heeft het verbinden van de natuurgebieden direct aangegrepen om de Provinciale weg N236 opnieuw in te richten met als doel de verkeersveiligheid te vergroten. Deze gebiedsontsluitingsweg is een vrij zwaar belaste weg. Er passeren per etmaal meer dan 12.000 voertuigen op
deze locatie (Provincie Noord-Holland, Servicepunt Wegen en Vaarwegen, 2008). Het verbreden van de rijbaan en het aanpakken van alle op- en afritten is wat betreft veiligheid een drastische verbetering. Het toegepaste, zeer stille asfalt (SMA KonwéStil) draagt bij aan het leefplezier van mens en dier in de omgeving. De recreatieve wandelaar en fietser voelt zich dichter bij de natuur op het nieuwe fietspad.

Onderdelen herinrichting N236

 • Verbreding van de rijbaan;
 • Verlegging van het fietspad tot op veiliger afstand van de weg, waar mogelijk verbreden;
 • Herinrichten van een T-splitsing tot rotonde;
 • Aanleg van een parallelweg voor ontsluiting van de Ankeveense Molen en het pompstation;
 • LED-verlichting in de weg ter plaatse van de viaducten;
 • Recreatieve fietsverbinding van de N236 naar Hilversum - de Meent.

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.