21.11.13 | Actueel

Uit Markant: Haak om Leeuwarden Noord en het water

Het project de Haak om Leeuwarden Noord is het laatste deel van de complete Haak om Leeuwarden. Het project is in mei van dit jaar door de provincie Fryslân gegund aan de aannemerscombinatie KWS Infra en Hegeman. Deze gaat verder onder de naam Combinatie Sylsterrak, vernoemd naar het kanaal dat door het werk loopt.

Het project bestaat in hoofdlijnen uit twee delen. Het eerste deel betreft de realisatie van de Rijksweg tussen het project ‘Aquaduct RW31' onder het Van Harinxmakanaal en de aansluiting met de bestaande A31 Harlingen - Leeuwarden. Het tweede deel omvat een aantal gebiedsontwikkelingsprojecten, die met name vanuit de gemeente Menameradiel zijn geïnitieerd.

Het project is middels een D&C contract (Design & Construct) in de markt gezet wat dus onder meer inhoudt dat de ontwerpverantwoordelijkheid bij de combinatie ligt. Qua waterstaatkundige werken is er binnen de gebiedsontwikkeling een aantal interessante objecten te vinden. Zo wordt een vaarverbinding gecreëerd naar het dorp Marsum, die gedeeltelijk voor rondvaarboten geschikt wordt gemaakt. Hiervoor worden een schutsluis, kademuur, aanlegsteiger en diverse doorvaarbare duikers aangelegd. Daarnaast worden uiteraard de algemene zaken in relatie tot de
waterhuishouding gecreëerd, zoals hoofd- en secundaire watergangen, dammen en duikers.

In het voortraject heeft veel afstemming plaatsgevonden tussen de provincie en het waterschap met betrekking tot de waterhuishouding. Als gevolg van het D&C karakter kan echter niet alles in de voorbereidingsfase worden ondervangen. Dit heeft tot gevolg dat de Combinatie Sylsterrak ook nog onderwerpen af moet stemmen met het waterschap en, in het geval van de gebiedsontwikkeling, ook met de betrokken gemeente. Het waterschap kijkt hierbij met name naar de aspecten die betrekking op de waterkwantiteit en -kwaliteit. De gemeente wordt betrokken in relatie tot de esthetische aspecten. Deze overleggen geven vaak weer nieuwe input voor het ontwerp- en uitvoeringsproces. Op deze manier moet de Combinatie Sylsterrak zich als aannemer dus steeds breder oriënteren en verdiepen   in andere zaken, die met de realisatie van projecten gemoeid zijn.

Gerelateerde items:

Projecten

   Alle projecten»

Haak om Leeuwarden Noord

Bekijk project»

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.