04.06.13 | Actueel

Uit Markant: Iedereen raakt besmet met het virus van het beLEVENspark

KWS Infra werkt mee aan de realisatie van het nieuwe Dierenpark in Emmen. In de Markant-uitgave van februari heeft u al over dit project kunnen lezen. Markant sprak met Frankwin van Beers, Algemeen Directeur van het Dierenpark over het hoe en waarom van dit omvangrijke project.

,,De aanleiding voor het verplaatsen van het Dierenpark uit het centrum van Emmen is het Masterplan Emmen Centrum. Daarin is de basis gelegd voor de nieuwbouw op de Es, net buiten het centrum van de stad. Dit geeft de mogelijkheid om een ander concept toe te passen dan de opzet van het huidige park. Dat zit ‘opgesloten' in de bebouwing op een oppervlak van elf hectare. Het nieuwe park wordt 22 hectare met een mogelijkheid voor uitbreiding tot 35 hectare. De nieuwe locatie is eigendom van de Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) en is een waterwingebied. Dit brengt de nodige uitdagingen met zich mee in het ontwerp. De WMD, VolkerWessels en het Dierenpark voeren hier direct overleg over. Ook de Provincie Drenthe heeft hier als bevoegd gezag een stem. De constructieve en positieve gespreken zijn erop gericht om mogelijke oplossingen te zoeken. Voor de locatie van het huidige park is nog geen nieuwe bestemming en zal verkocht gaan worden.''

,,Het nieuwe park is als concept geheel nieuw. Het Dierenpark moet onderscheidend zijn ten opzichte van andere parken in het land. Deze mogelijkheid doet zich nu voor bij de nieuwbouw en dat is een groot voordeel. We streven naar de realisatie van een beLEVENspark. Zo vervangen we het huidige theater door een geheel nieuw complex, dat wordt geïntegreerd in het nieuwe park. Het theater blijft voor het grote publiek en voorstellingen beschikbaar.  Hieruit blijkt ook de goede wisselwerking tussen het Dierenpark en de gemeente Emmen. Het theater  past ook bij de nieuwe visie, waarin theater en entertainment  door het gehele park zijn terug te vinden. De bezoeker moet een ontdekkingsreis kunnen maken, waarin educatie belangrijk is. Natuur en dieren dienen als achtergrond, waarin ‘beleven' een hoofdzaak is.''

,,De totale bouw van het park moet in december 2015 gereed zijn met de belevingswaarde zoals bedacht en bedoeld. De faseringen van de bouw zitten in een strakke planning. De grote opening voor het publiek zal bij de seizoensopening van 2016 zijn. De eerste werkzaamheden zijn inmiddels verricht in de vorm van archeologisch onderzoek en opruimwerkzaamheden. Na vaststellen van de definitieve ontwerpen, deze zomer, zullen met de aanleg van kabels en leidingen, bouwwegen en tijdelijke voorzieningen de werkzaamheden aan het nieuwe Dierenpark daadwerkelijk van start gaan. De ontsluiting van de ‘yucatan' moet gehandhaafd blijven, want deze overdekte speelexpeditie blijft in gebruik tijdens de bouw. Het vergt veel afstemming, maar het overleg tussen de diverse betrokken partijen is structureel goed te noemen.  Het is wel zaak dat bijvoorbeeld de grote kas gereed is om de beplanting een extra groeiseizoen mee te geven. Hierdoor krijgt het park direct een ‘volwassen' indruk.''

,,Er is door het Dierenpark Emmen bewust gekozen voor een partner en niet zozeer voor een aannemer. Dit is een zeer uniek project, waarbij de kennis en kunde van betrokken partijen noodzakelijk is om tot een goed resultaat te komen. Ambitie en budget zijn bepalend voor de keuzes, die er gemaakt moeten worden. Transparantie is zeer belangrijk in deze processen. Het Dierenpark Emmen waardeert de openheid, die binnen de verschillende teams, zoals het designteam en de stuurgroep, goed tot uitdrukking komt. Dit is noodzakelijk voor een bijzonder project als dit. Voor het Dierenpark is het de eerste keer dat we in deze vorm werken. Tot nu toe ondervinden we enkel positieve resultaten van deze gezamenlijke aanpak. Om op dezelfde manier over het ambitieniveau en beleving te denken, hebben het Dierenpark Emmen en VolkerWessels diverse parken over de gehele wereld bezocht om het kader vast te stellen. Door deze aanpak raakt iedereen ‘besmet' met het virus van het Belevingspark en is iedereen, van opdrachtnemer en opdrachtgever, enorm gedreven er iets moois van te maken.''
Tijdens de realisatie van het Dierenpark zal in iedere uitgave van Markant aandacht worden besteed aan de bouw en de vorderingen. Blijf op de hoogte: lees Markant!

Gerelateerde items:

Nieuws

   Meer nieuws»

Bedrijven

   Alle bedrijven»

KWS Infra, vestiging Leek

Bekijk bedrijf»

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.