05.12.13 | Actueel

Uit Markant: KWS Infra realiseert rotonde Hekelingseweg Spijkenisse

In 2010 kreeg KWS Infra, vestiging Zwijndrecht een uitnodiging om deel te nemen aan een selectieprocedure voor een bouwteam overeenkomst. De bouwteam overeenkomst was voor het ontwerp en aanleg van een rotonde op de kruising Hekelingseweg - Dorpsstraat - Westdijk in Spijkenisse. In totaal kwamen er vijf reacties binnen en daarvan werden de plannen van KWS Infra als beste beoordeeld. In 2011 is de bouwteam overeenkomst gesloten.

Ontwerp

KWS Infra heeft, naast de voorkeursvariant van de gemeente Spijkenisse, meerdere varianten uitgewerkt om zowel technisch als financieel een optimaal mogelijk ontwerp te krijgen. In dit ontwerp wordt een bestaande betonnen duiker vervangen. De doorsnede wordt meer dan verdubbeld zodat de waterafvoer in de toekomst gewaarborgd blijft. De nieuwe duiker komt aan de zuidkant van de oude duiker te liggen. Gezien de geringe draagkracht van de bodem is het noodzakelijk de nieuwe duiker te onderheien. Nader bodemonderzoek wees uit dat bij aanleg in bouwput met bemaling een grote kans op opbarsten van de bodem zou ontstaan door de waterdruk in diepere grondlagen. Ook zou bij het afdammen van de hoofdwatergang een grote tijdelijke afvoer moeten worden gerealiseerd in de vorm van een tijdelijke duiker of pompinstallatie. Uiteindelijk is besloten om een hangduiker toe te passen, die in de bestaande hoofdwatergang wordt gebouwd. De heipalen en prefab funderingsbalken worden boven waterpeil aangebracht, waarna de hangduiker zonder bemaling kan worden aangebracht.

Aanvullende werkzaamheden

Tijdens het ontwerp van de nieuwe rotonde met de duiker is KWS Infra door het Waterschap Hollandse Delta gevraagd om een ontwerp te maken en een prijsopgave te doen voor het vervangen van een plaatstalen duiker die binnen de werkgrenzen van de nieuwe rotonde ligt. Door de toekomstige bouw van een nieuw gemaal en het aanpassen van de hoofdwatergang zal de huidige duiker niet meer voldoen. Om te voorkomen dat op korte termijn na afronden van de nieuwe rotonde de weg weer moet worden opengebroken, wil het waterschap de werkzaamheden combineren. De knelpunten zijn niet alleen de slechte bodemgesteldheid, maar ook de aanwezigheid van een watertransportleiding en een hogedruk gasleiding. Ook hier is gekozen voor een hangduiker. De paalfundering wordt trillingsarm uitgevoerd om zetting van de leidingen te voorkomen. Door de aanleg van de rotonde wordt oppervlaktewater gedempt. Samen met de gemeente Spijkenisse is een plan voor watercompensatie opgesteld. Het probleem was dat er vervangend water moest worden gezocht in twee verschillende peilgebieden. Uiteindelijk is dit gevonden binnen een uitbreidingsplan in Hekelingen (gemeente Spijkenisse) en binnen het waterplan dat waterschap Hollandse Delta uitvoert op Voorne-Putten.

Planning

Afgelopen mei zijn de voorbelastingen aangebracht. Waarschijnlijk zal aan het einde van dit jaar de bouw van de duikers starten. Na de bouw hiervan zal de rotonde worden aangelegd.

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.