04.06.13 | Actueel

Uit Markant: KWS Infra vernieuwt dorpskern van Zoeterwoude

In Zoeterwoude wordt momenteel hard gewerkt aan de compleet te vernieuwen dorpskern. Eind 2012 nam KWS Infra, vestiging Rotterdam dit project, maar ook het aangrenzende ‘Reconstructie Dr. Kortmannstraat' aan. Dat beide werken door dezelfde partij uitgevoerd worden, heeft uiteraard zijn (financiële) voordelen, zowel voor KWS Infra als de gemeente Zoeterwoude. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld het snel en eenvoudig uitwisselen van personeel, materieel, materiaal en planningen.

De afgelopen maanden is gestart met het omtoveren van de oude dorpskern tot een gezellig en modern centrum, dat zowel onder als boven de grond voorzien wordt van nieuwe materialen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het vervangen van twee rioolpersleidingen van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Omdat er van tevoren weinig bekend was over de ligging vormen deze leidingen de rode draad binnen het project. In samenwerking met zusterbedrijf Visser & Smit Hanab Distributie wordt er onderzoek gedaan naar de ligging en vorm van de oude leidingen. Op basis van de resultaten zal een ontwerp gemaakt worden voor de nieuwe leidingen en bevestigingsmaterialen, waarna dit onderdeel van het riool uiteindelijk probleemloos vervangen kan worden.

Vervolgens zal gestart worden met de complete herinrichting van het bovengrondse gebied, zoals het aanleggen en plaatsen van sierbestrating, straatverlichting en groenvoorzieningen. Tijdens deze werkzaamheden begint KWS Infra met de eerder genoemde reconstructie van de Dr. Kortmannstraat. Deze bestaat uit het vervangen van asfalt en aanleggen van voet- en fietspaden.

In overleg met de gemeente, is KWS Infra vroegtijdig gestart met het informeren van de omgeving over de projectplanning. Daarnaast worden de geplande werkzaamheden en de eventuele verwachte (verkeers)hinder op de website http://www.dorpskernzoeterwoude.nl/ vermeld. Door de inzet van deze heldere communicatie is er tot op heden nauwelijks sprake van klachten.

Ook de gemeente Zoeterwoude is tevreden over het verloop van het project: ,,De herinrichting van de dorpskern is een belangrijke ontwikkeling voor Zoeterwoude. Met de nieuw ingerichte dorpskern, en de bouw van de nieuwe supermarkt en Vershof, wordt het voorzieningenniveau weer op peil gebracht. De herinrichting en de bouw zorgen natuurlijk voor overlast voor zowel bewoners, ondernemers als bezoekers. Toch is de overlast tot nu toe beperkt; dit door de goede gezamenlijke communicatie en het snelle tempo van KWS Infra. De samenwerking met KWS Infra verloopt uiterst prettig.''

Ondanks de lange vorstperiode liggen de werkzaamheden nog steeds op schema en is de nieuwe situatie al goed zichtbaar. Naar verwachting zal de vernieuwde dorpskern in september gereed zijn en wordt de laatste hand aan de Dr. Kortmannstraat later dit najaar gelegd.

Gerelateerde items:

Bedrijven

   Alle bedrijven»

KWS Infra, vestiging Rotterdam

Bekijk bedrijf»

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.