04.06.13 | Actueel

Uit Markant: OMOP Delft Asfaltonderhoud op basis van eenheidsprijzen

Een OMOP (Overeenkomst Met Open Posten) is een aanbestedingsvorm die voornamelijk ingezet wordt bij (onderhouds)projecten waarvan de opdrachtgever vooraf niet weet welke en hoeveel werkzaamheden gedurende de contractsduur uitgevoerd dienen te worden. De aanbesteding van een dergelijk project vindt plaats op basis van de EMVI methode (Economisch Meest Voordelige Inschrijving), maar komt tot stand door middel van fictieve hoeveelheden en eenheidsprijzen. KWS Infra heeft momenteel diverse projecten op basis van OMOP in uitvoering. In dit artikel kijken we specifiek naar het OMOP-project in Delft.

KWS Infra, vestiging Rotterdam werkt regelmatig met OMOP bestekken. Een goed voorbeeld hiervan is het huidige asfaltonderhoudscontract met de gemeente Delft. Sinds 2009 voert de vestiging op basis van afroep en deelopdrachten bijna het gehele jaar door onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit. Het afgelopen jaar bestond het OMOP contract uiteindelijk uit 24 deelopdrachten, waarvan de uitvoeringsduur varieerde van één dag tot twee weken. Bij iedere nieuwe deelopdracht neemt de directievoerder van de gemeente Delft contact op met de uitvoerder van KWS Infra. Samen bezoeken ze de locatie en bespreken de diverse projectspecificaties, zoals de uitvoeringsperiode, dag-, nacht- en/of weekendwerk en mogelijke asfaltmengels.

Vervolgens maakt de uitvoerder of werkvoorbereider een offerte op basis van de vastgestelde eenheidsprijzen uit het bestek. De directievoerder beoordeelt deze en plaatst eventueel enkele op- en aanmerkingen. De offerte wordt waar nodig aangepast, waarna de gemeente via de officiële weg schriftelijk opdracht geeft voor het betreffende deelproject. Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden bezoekt de directievoerder regelmatig het werk, maar de toezichthouder van de gemeente is iedere dag aanwezig. Hij verspreidt onder andere de bewonersbrieven en ondersteunt de uitvoerder bij ad hoc werkzaamheden.

De genoemde werkzaamheden bestaan voor negentig procent uit het vervangen van versleten asfaltconstructies op wegen, fietspaden, parkeerterreinen in en nabij woonwijken en (sport)parken. De hoeveelheid aan te brengen asfalt varieert per deelopdracht en locatie, maar loopt van tien ton bij kleine (schade)werkjes tot aan uitschieters van twaalfhonderd ton op grote deelopdrachten voor bijvoorbeeld doorgaande wegen. Op jaarbasis wordt er binnen het Delftse OMOP contract circa vijfduizend ton asfalt aangebracht.

De overige tien procent van de gemiddelde deelopdracht bestaat uit bijkomende werkzaamheden, zoals het aanbrengen van belijning, lussen en straatwerk. Door de strenge en lange winter vormen de winterschades dit jaar een belangrijk aandeel binnen de kleine (spoed)reparaties. In samenwerking met de afdeling Verkeer en Mobiliteit van KWS Infra, vestiging Zwijndrecht worden de verkeersmaatregelen en omleidingen ontworpen en geplaatst. Daarnaast zorgt Reflectielijnen van Velsen voor de belijning en brengt Vialis de detectielussen aan (beide onderdeel van het VolkerWessels concern). Het gros van de werkzaamheden verricht KWS Infra overdag op doordeweekse dagen, maar om ernstige verkeershinder te voorkomen, werken we op enkele deelprojecten ook 's nachts en in het weekend.

De gemeente bepaalt de toe te passen asfaltmengsels, maar dit gaat vaak in overleg met adviesorganisatie InfraLinQ. Op hun advies is er op diverse locaties KonwéStil toegepast, wat een behoorlijke geluidsreductie tot gevolg heeft. In de agenda staat ook het aanbrengen van KonwéBright, een asfaltsoort dat door reflectie een lichtgevende uitstraling heeft. Energieverbruikende straatlantarens kunnen daardoor een standje lager gezet worden, wat kostbare energie bespaart. Naast de advisering over de toe te passen asfaltmengels, verzorgt InfraLinq ook de boringen en het asfaltvooronderzoek.

Omdat een OMOP juridisch gezien slechts twee maal verlengd mag worden, is het contract in 2012 opnieuw aanbesteed, waarbij KWS Infra wederom aannemer was. In 2013 is het contract met een eerste jaar verlengd.

Gerelateerde items:

Bedrijven

   Alle bedrijven»

KWS Infra, vestiging Rotterdam

Bekijk bedrijf»

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.