06.03.13 | Actueel

Uit Markant: Projectontwikkeling door samenwerking

In het zuiden van het land werkt KWS Infra, vestiging Eindhoven aan drie grotere projecten, waarin de samenwerking tussen diverse VolkerWessels-bedrijven een belangrijke rol speelt. In Eindhoven werkt men aan de ontwikkeling van het voormalige Philips-terrein Strijp-S en aan het Stadionkwartier. In Roermond is het project Roerdelta in uitvoering.

Strijp-S Eindhoven

Het project Strijp-S loopt fysiek al sinds 2006. In deze herontwikkeling van 27 hectare voormalige bedrijfsterreinen van Philips wordt uitgevoerd in opdracht van Park Strijp Beheer (PSB), waarin VolkerWessels, Philips en de gemeente Eindhoven participeren. KWS Infra voert de civieltechnische werkzaamheden, in deze het bouw- en woonrijp maken van het complex, uit. De werkzaamheden aan de gebouwen, waaronder nieuwbouw en renovatie, zijn ondergebracht bij verschillende partijen, zoals woningbouwverenigingen.
Door de werkzaamheden per onderdeel in opdracht te geven, kan PSB voorkomen dat de kosten uit de hand lopen en kan men sturend optreden met betrekking tot eventuele extra investeringen. PSB heeft als extra doel gesteld dat de toekomstige bewoners van een woning op Strijp-S bij oplevering via de definitieve verharding bij hun huis moeten kunnen komen. Dit vereist veel afstemming met bouwers, nutsbedrijven en andere partijen.
De korte lijnen van een VolkerWessels-samenwerking komen hier dan ook goed van pas. Er wordt open en eerlijk met elkaar gesproken. Samen met Visser & Smit Hanab en HOMIJ is er een zogenaamd Sanergy-systeem (warmte en koude gebruik van grondwater) gerealiseerd. In de ontwerpfase trekt KWS Infra op met GAIM en Aveco de Bondt. Verder dragen ook VW-bedrijven als Gebr. van Kessel, VW Telecom, BKB Infra, Viamark en Vialis hun steentje bij aan het nieuwe Strijp-S.

Stadionkwartier Eindhoven

De herontwikkeling van het Stadionkwartier in Eindhoven betreft de realisatie van woningen en een parkeergarage in het centrumgebied van Eindhoven. Dit project wordt aangestuurd door BVGO Zuid, een VolkerWessels-onderneming. KWS Infra verzorgde, als onderaannemer, het graven van een bouwkuip en het bouwrijp maken van het terrein. Momenteel wordt gewerkt aan het woonrijp maken. Het gelimiteerde budget houdt in dat er creatief met problemen moet worden omgegaan en veelvuldig moet worden geschakeld om binnen het budget te blijven. De medewerking van BVGO Zuid en de gemeente Eindhoven om mee te denken in de door ons aangedragen oplossingen is ruimschoots aanwezig, waardoor KWS Infra door kan blijven werken. De werkzaamheden in het Stadionkwartier worden gezamenlijk met onder andere de VolkerWessels-bedrijven en -deelnemingen Stam en de Koning, Van de Ven Bouw Tilburg, HOMIJ, GAIM en Multicell uitgevoerd.

Roerdelta Roermond

In het project Roerdelta heeft VolkerWessels-bedrijf Stam en de Koning Ontwikkeling een aandeel in de ontwikkelingsmaatschappij Roerdelta. Deze realiseert aan de rand van de stad (aan de kant van Roer en Maas) een nieuwe woonwijk.
KWS Infra werkt hier met een gelimiteerd budget voor de realisatie van het civieltechnische deel van het project. Dit betekent minder zorgen voor de opdrachtgever, maar als opdrachtnemer vereist dit een zeer intensieve afstemming met onderaannemers.
Op de meeste projecten gaat wel eens iets mis. Zodra dit geconstateerd is, is het belangrijk om bij elkaar te komen en de problemen, met eventuele oplossingen, op tafel te brengen. Het onderkennen hiervan en via een gezamenlijke inspanning de best mogelijke oplossing realiseren, moet dan het credo zijn. En zo'n oplossing is dan ten voordele van alle partijen.
Door samen te werken met bedrijven uit hetzelfde concern gaat dit over het algemeen vrij goed.  Zo werkt KWS Infra, vestiging Eindhoven op het project Roerdelta samen met onder andere Louis Scheepers, De Bonth van Hulten, HOMIJ, Gebr. van Kessel, Aveco de Bondt, GAIM en Holland Scherm.

Gerelateerde items:

Bedrijven

   Alle bedrijven»

KWS Infra Eindhoven

Bekijk bedrijf»

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.