PlanetFit

Net als KWS Infra onderschrijft ons moederconcern VolkerWessels het belang van duurzaam en innovatief ondernemen. PlanetFit is een label dat staat voor duurzame , innovatie oplossingen van VolkerWessels-bedrijven. Een product, concept of dienst is 'PlanetFit' als het aantoonbaar waarde toevoegt aan de markt en het milieu. Het moet dus financieel rendabel zijn maar ook aantoonbaar de (negatieve) impact op het milieu verminderen. Op deze pagina worden vier voorbeelden van PlanetFit binnen KWS Infra uitgelicht.

HERA 3

HERA-System

Een techniek om asfalt te recyclen, die het milieu ontziet: het HERA (Highly Ecological Recycling Asphalt)-System. Na jaren onderzoek is  deze baanbrekende productietechniek in gebruik genomen. KWS Infra zocht een techniek om het hergebruik van oud asfalt te vergroten en tegelijkertijd minder CO2  uit te stoten. Door het asfalt indirect te verwarmen kunnen we recycling tot 100 procent realiseren op een energiezuinige manier met een betere kwaliteit van het eindproduct. En dit zonder geuroverlast uit de schoorsteen van de asfaltcentrale.
Het HERA-System is de asfaltcentrale van de toekomst!

ZSA 4

Zeer Stil Asfalt met biobitumen

KWS Infra heeft al jaren ervaring met geluidsreducerende asfaltdeklagen. Deze ervaring hebben wij doorontwikkeld tot een kwalitatief constant product onder de naam Zeer Stil Asfalt (ZSA). Inmiddels is ZSA tot volle tevredenheid van de opdrachtgevers op grote schaal in onze projecten toegepast. Het officieel erkende wegdek levert zeer goede prestaties. Zo levert het bij een snelheid van 50 km/h een geluidsreductie op van 4 decibel en bij 80 km/h is dit zelfs 5 decibel.
Het product wordt uiteraard verder ontwikkeld. Zo maken we momenteel een variant van ZSA op basis van biobitumen (bitumen uit natuurlijke producten in plaats van ruwe olie). Door de geluidsreductie te combineren met een asfaltmengsel op basis van biobitumen levert deze soort ZSA niet alleen milieuwinst op, maar draagt het ook bij aan een beter leefmilieu.
KonwEco 1

KonwEco2

KWS Infra is de grootste asfaltproducent en -verwerker van Nederland. Dit gebeurt eigenlijk alleen met warm geproduceerd asfalt. Door de toevoeging van hulpstoffen kunnen wij de productietemperatuur omlaag brengen van 160 naar 130 graden celsius. Met behulp van schuimbitumen zijn wij zelfs in staat om asfalt onder de 100 graden celsius te produceren.
De echte uitdaging ligt echter in asfaltproductie op omgevingstemperatuur. In Garderen (Gelderland) ligt een fietspad waarbij alle componenten ‘koud' bij elkaar zijn gevoegd. Momenteel monitoren wij, samen met de provincie Gelderland, de prestaties van dit asfaltmengsel.
Doordat wij de bestanddelen niet hoeven te drogen en te verwarmen, zorgt voor een besparing van energie en hiermee ook van CO2 uitstoot. Daarbij wordt bij deze wijze van produceren ook de stof- en geuremissies van onze asfaltcentrales verminderd.

Zonneweg 3

De Zonneweg

Technieken om de door zon ingestraalde warmte op wegen te gebruiken, bestaan al langer. Vooral in landen, waar het flink koud kan zijn, worden ze ingezet om het wegoppervlak te verwarmen en sneeuw- en ijsvrij te houden. Deze innovatieve energiewinning neemt steeds concretere vormen aan. Onderzoek toont aan dat zonnewarmte, die via het wegdek wordt gecollecteerd en opgeslagen, prima te gebruiken is om warmte te leveren en zo energie te besparen.
Een variant van deze techniek is de Zonneweg van KWS Infra. Zonneweg is voor het eerst aangelegd op het parkeerterrein van het hoofdkantoor van Visser & Smit Hanab te Papendrecht en daarna op een project in Middelharnis toegepast.

+