Organisatie

KWS Infra heeft een landelijke dekking en is decentraal georganiseerd via acht vestigingen in Leek, Zwolle, Diemen, Utrecht, Rotterdam, Zwijndrecht, Roosendaal en Eindhoven en een hoofdkantoor in Vianen. 

Organisatie foto

Advies, ontwerp, realisatie en onderhoud

KWS Infra heeft circa 2.200 medewerkers in dienst en pakt jaarlijks zo'n vierduizend projecten aan, variërend van het herstellen van een trottoir tot de reconstructie van een centrumplan. Van de aanleg van een bedrijfsterrein tot complexe geïntegreerde projecten als de verbreding A1 - A6 (SAA-project), aanleg A4 Delft - Schiedam, reconstructie van de A2 Holendrecht - Maarssen, Westrandweg in Amsterdam of de infrastructuur op de Tweede Maasvlakte. 

Asfalteren van zeer stil asfalt door KWS Infra

De kern van ons werk bestaat uit grondverzet, riolering en verharding. Wij zoeken graag samen met u naar praktische oplossingen voor allerlei vraagstukken. Veel contracten focussen op design (engineering) & construct. De samenwerking kan ook in de vorm van een bouwteam, alliantie, turnkey, publiek-private samenwerking, design build finance & maintenance of op basis van asset management, zoals op Schiphol bij het onderhoud van de vliegtuigopstelvakken. Het vizier op de samenleving zit in onze mentaliteit. Wij weten dat goede informatie-uitwisseling en anticiperen op problemen in de praktijk werkt. Vaak gaan wij daarbij een stap verder dan gevraagd wordt. Ook werkt KWS Infra al jaren aan verduurzaming van activiteiten en de maatschappij. Bijvoorbeeld door maximaal hergebruik van oud asfalt, licht-verontreinigde grond en andere materialen. Liefst zo hoogwaardig mogelijk. Bij de productie van asfalt wordt de uitstoot nauwlettend in de gaten gehouden. Wij werken aan baanbrekende productietechnieken die het milieu nog verder ontzien. 

 

 Feiten & Cijfers 2013
 Aantal medewerkers circa 2.200 
 Bedrijfsopbrengst 683 miljoen Euro 
 Asfaltproductie 3,3 miljoen ton 
+