Samen Slimmer Bouwen

Het streven naar continue verbetering staat bij KWS Infra hoog in het vaandel. Continue verbetering van ons bedrijf is niet iets wat we alleen willen, het wordt ook door de markt afgedwongen. Enerzijds door hogere eisen van opdrachtgevers en andere contractvormen die meer verantwoordelijkheid bij de aannemer neerleggen. Anderzijds door collega aannemers die niet stil staan en de zware concurrentie die we ondervinden in de aanbestedingsmarkt.
Logo SSB
Om in deze dynamische en zwaar concurrende markt goed te kunnen blijven presteren, is het noodzakelijk om beter, sneller en goedkoper te zijn. Door het toepassen van Samen Slimmer Bouwen (SSB) blijft KWS Infra aan de eisen en wensen van opdrachtgevers voldoen en leveren wij ook daadwerkelijk wat de opdrachtgever wil en blijven we daarnaast de concurrentie voor. 

SSB methode toegelicht

Samen Slimmer Bouwen wordt bereikt door onnodige handelingen (verspillingen) in de breedste zin van het woord weg te nemen uit productieprocessen en deze processen zo te stroomlijnen dat er geen verspilling meer optreedt. Dit wordt bewerkstelligd door stapsgewijs processen te verbeteren, te optimaliseren en te borgen tot het punt dat er geen optimalisatie meer mogelijk is.

 

Waar je struikelt ligt je grootste schat begraven....

 

Relatieblad Markant uitgave oktober 2012 staat volledig in het teken van Samen Slimmer Bouwen en geeft voorbeelden van de toepassing van SSB in onze projecten.

+