VolkerLink

Decentrale overheden staan centraal bij VolkerLink. Gemeenten, provincies en waterschappen zijn enerzijds gedwongen in te spelen op de huidige economische situatie, maar kunnen ook profiteren van de kansen die het biedt.

Met de mini PPS van VolkerLink zijn wij in staat om de gehele openbare ruimte te ontwerpen, te realiseren en te onderhouden. Geredeneerd vanuit een open samenwerking, en daarmee het delen van kennis en kunde, zijn we in staat te helpen bezuinigen en de regiefunctie van een overheid daadwerkelijk te realiseren. Besparingen vanaf 10 procent garanderen wij, ten opzichte van zelf doen met de traditionele (aanbestedings)route. Van primair belang is de juiste uitvraag, op basis van functionaliteit. We maken zo projecten mogelijk die onmogelijk leken.

 

Aveco de Bondt is uw partner om u bij dit proces te begeleiden.

 

Voor de uitvoering en het onderhoud van het project werken wij samen met onze partners binnen VolkerLink: de VolkerWessels bedrijven: KWS Infra, Vialis en Van Hattum & Blankevoort. Tijdens deze uitvoering wordt voortgang en kwaliteit vastgelegd en gerapporteerd naar uw organisatie. Dit geldt voor zowel de realisatiefase als de aansluitende onderhoudsfase.

+