Wie zijn wij?

KWS is marktleider in de wegenbouw van Nederland. We hebben een landelijke dekking en zijn decentraal georganiseerd met regionale vestigingen dochters & deelnemingen. KWS is zowel actief met de aanleg van grote, gecompliceerde en multidisciplinaire (infrastructurele) projecten als met kleinschalige projecten voor lokale overheden en particulieren.

Wij kunnen samen met onze dochterondernemingen zowel specialistische werkzaamheden uitvoeren alsook voor elk project een totaaloplossing aanbieden.  Meer dan honderd jaar ervaring maakt ons de juiste partij voor infrastructurele projecten met een breed scala aan werkzaamheden en contractvormen. 

Doorway 1 profiel

Vizier op de samenleving

Het vizier op de samenleving zit in onze mentaliteit. Wij weten dat goede informatie-uitwisseling en anticiperen op problemen in de praktijk werkt. Vaak gaan wij daarbij een stap verder dan gevraagd wordt. Ook werkt KWS al jaren aan verduurzaming van de maatschappij. Bijvoorbeeld door maximaal hergebruik van oud asfalt, licht-verontreinigde grond en andere materialen. Liefst zo hoogwaardig mogelijk. Bij de productie van asfalt wordt de uitstoot nauwlettend in de gaten gehouden.

Doorway 2 De Verbindende Factor

De verbindende factor

De beste ideeën ontstaan als mensen samenwerken en communiceren en zodoende hun krachten verenigen. Dat begint met verbinding. Van mensen, bedrijven, overheden en andere betrokkenen. Verbinding leidt tot verbondenheid: de bron van alle vooruitgang. KWS legt letterlijk en figuurlijk verbindingen om mensen tot elkaar te brengen. Over land en water. Boven en onder de grond. Voor deze infrastructuur is alle kennis en capaciteit in huis: advies, ontwerp, realisatie, exploitatie en onderhoud.

+