Meerjarenafspraak energie-efficiëntie - Asfaltsector

 

Voor zowel KWS, als voor de overheid, staat de verbetering van de energie-efficiëntie en CO2-emissiereductie hoog op de agenda. In dit kader werken overheid, bedrijfsleven en instellingen intensief samen door middel van het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA). De MJA is een vrijwillige – maar niet vrijblijvende – afspraak tussen overheid, bedrijfsleven en instellingen om de energie-efficiëntie van producten, diensten en processen te verbeteren en daarbij het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. In dat kader is de MJA gemaakt voor het effectiever en efficiënter inzetten van energie.

AFC Harderwijk

KWS en MJA3

Alle asfaltcentrales van KWS en de asfaltcentrales waarin KWS participeert, doen al sinds het begin van het convenant in 1995 mee met de MJA. In 2008 hebben alle deelnemende asfaltcentrales de MJA3 ondertekend, waarbij is afgesproken dat de bedrijven zich inspannen om samen een verbetering van de energie-efficiëntie te realiseren van 30% (2% per jaar) in de periode 2005-2020. Door rekening te houden met de voor MJA2 al bereikte verbetering van de energie-efficiëntie van gemiddeld 15% in de periode 1998-2005, komt dit neer op 45% in de periode 1998-2020. Om de verbetering van de energie-efficiëntie te realiseren wordt om de vier jaar een energie-efficiëntieplan (EEP) opgesteld waarin elke asfaltcentrale laat zien welke rendabele efficiëntiemaatregelen het de komende periode gaat uitvoeren.

Maatregelen KWS

De maatregelen in het kader van de MJA kunnen worden opgedeeld in drie categorieën: procesefficiëntie-maatregelen, ketenmaatregelen en duurzame energie. Aangezien KWS al sinds 1998 participeert in de MJA zijn er in de afgelopen jaren al veel maatregelen genomen om de doelstellingen ten aanzien van energie-efficiëntie te realiseren, waaronder:

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.