De Zonneweg - Asfalt met zeer open asfaltlaag

Technieken om de door zon ingestraalde warmte op het wegdek te gebruiken, bestaan al even. Voor al in landen, waar het flink koud kan zijn, worden ze ingezet om het wegoppervlak te verwarmen en sneeuw- en ijsvrij te houden. Deze innovatieve energiewinning neemt de laatste jaren steeds concretere vormen aan. Onderzoek toont aan dat zonnewarmte die via het asfalt wordt gecollecteerd en opgeslagen prima te gebruiken is om warmte te leveren en zo energie te besparen. Een nieuwe variant van deze techniek is de Zonneweg.

ZOWAB

De Zonneweg bestaat uit een asfaltconstructie van twee lagen dicht asfalt met daartussen een zeer open asfaltlaag, die water kan vervoeren, de zogenoemde ZOWAB-laag (Zeer Open Water-voerend Asfalt Beton). Deze watervoerende laag bestaat uit speciaal asfalt met een hoog percentage holle ruimte. Een hoogwaardig bitumen zorgt ervoor dat de samenhang tussen de mineralen van het mengsel behouden blijft. Via een distributiebuis stroomt water aan de hoge zijde van de weg in de ZOWAB-laag. Dat gebeurt onder een geringe overdruk. Door het afschot van de weg (circa 2 procent) stroomt het water naar de lage zijde.

Warmtewisselaar

Het opgewarmde water in het asfalt wordt aan de zijkant van de asfaltconstructie in een leidingsysteem opgevangen en naar een warmtewisselaar geleid. Daar wordt de zonnewarmte overgedragen aan een watercirculatiesysteem dat

op zijn beurt de warmte overdraagt aan grondwater in de aquifer. Het grondwater in deze laag staat vrijwel stil. Een verticale buis (bron) wordt in de bodem geboord, tot in het tweede of derde watervoerend pakket. Als hier warmte wordt opgeslagen, dan blijft dit rond de bron aanwezig. Hierin kan warmte langdurig worden opgeslagen zonder grote verliezen.

Planet Fit Label

De Zonneweg is gehonoreerd met het Planet Fit label. Planet Fit houdt in dat er duurzam wordt ondernomen.

 

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.