KonwéBio - CO2 neutraal asfalt

Wie wilt nou geen CO2 neutraal asfalt? KonweBio staat voor asfalt waarin een deel van het bitumen is vervangen door plantaardige olie. Bij de groei van koolzaad planten wordt CO2 opgenomen die vervolgens permanent wordt vastgelegd als bindmiddel in het asfalt. Door het gebruik van deze olie is een vrijwel CO2 neutraal asfalt mogelijk. Een mooie ontwikkeling, milieuvriendelijk asfalt.

KonwéBio voor alle asfaltmengsels

KonwéBio is geschikt voor vrijwel alle asfaltmengsels. Vanwege de polymeermodificatie is het geschikt voor zowel dichte als open asfaltdeklagen. Inmiddels is KonwéBio zelfs toegepast in Zeer Stil Asfalt. Daarmee wordt aan meerdere milieuthema's, geluid en lucht, tegelijk invulling gegeven! Ook recyclingasfalt kan als KonwéBio variant worden geproduceerd.

Forse CO2 reductie

KonweBio is asfalt met biobitumen, een bindmiddel van deels plantaardige oorsprong. Het gebruik van biobitumen maakt een CO2 neutraal asfaltproductie mogelijk. Dit wordt bereikt door enerzijds de CO2 opname van de planten tijdens de groei en anderzijds het verlagen van de productietemperatuur van het asfalt met 10 - 20 °C. Tijdens de groei van de koolzaadplant wordt per hectare circa 9 ton CO2 door deze planten opgenomen. Deze CO2 wordt permanent vastgelegd in het biobitumen. Asfalt, dus ook asfalt met biobitumen, wordt immers niet verbrand maar hergebruikt. Omgerekend naar ton geproduceerd asfalt kan er tot 15 kg CO2 per ton gereed product vastgelegd worden. Hier staat de uitstoot van CO2 bij de productie van asfalt tegenover. Deze bedraagt circa 14 kg per ton geproduceerd asfalt. De exacte balans hangt af van het percentage recycling dat gewenst is.

PlanetFit

KonweBio draagt het logo van PlanetFit. Het logo van PlanetFit wil zeggen dat er duurzaam wordt ondernomen en dat het een CO2 neutraal asfalt soort is.

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.