KonweCity - Uniek stil en sterk asfalt

KonwéCity is een dun SMA-achtig asfaltmengsel bedoeld voor binnenstedelijk gebied. Het product is gebaseerd op een ander mengselconcept dan de bovenomschreven DGD’s. Bijzonder aan KonwéCity is dat, voor wat betreft geluidreductie, de focus vooral ligt op de oppervlaktetextuur van de weg.

Dichte deklaag

Door optimalisatie van de mengselopbouw in combinatie met kwalitatief hoogwaardige bouwstoffen wordt een dichte deklaag met een optimale textuur gecreëerd. De verschuiving die optreedt van een semi-dichte naar een dichte deklaag betekent een belangrijke stap voorwaarts in de verbetering van de technische levensduur van de deklaag.

Akoestische eigenschappen

Ervaringen met dit mengselconcept hebben uitgewezen dat akoestische eigenschappen mogelijk zijn die in lijn liggen met de Nederlandse standaard categorie “dunne deklagen A”. Bovendien hebben metingen uitgewezen dat er minder afname van geluidreductie in de tijd plaatsvindt dan gebruikelijk bij semi-dichte en open deklagen.

Doelstelling

KonwéCity heeft een beoogde technische levensduur van minimaal 10 jaar, met een geluidreductie van minimaal een dunne deklaag A en nauwelijks afname van de geluidreductie in de tijd.

Meer weten over dit project?

Contact Rudi Dekkers »

Gerelateerde items:

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.