KonwEco2 - Koud asfaltmengsel

De traditionele manier van het produceren en aanleggen van asfalt kost veel energie en veroorzaakt daarmee een grote uitstoot van CO2. De oorzaak ligt in het feit dat asfalt productie plaats vindt bij een temperatuur van circa 160 graden Celsius. En daar is veel energie voor nodig. KWS Infra wil duurzaam ondernemen en innoveren. Het is onze ambitie om de beste en meest effectieve oplossingen te realiseren met minimale bijwerkingen voor natuur, mens en maatschappij.

Wij werken daarom aan asfaltmengsels die geschikt zijn voor koude toepassingen, koude asfaltmengsels. Dit zijn duurzame mengsels waarbij er geen opwarming van de mengselcomponenten meer nodig is. Het asfalt wordt op buitenluchttemperaturen geproduceerd. De CO2 winst is dan ook enorm bij konWeco 2!

 

 

Warm lopen voor koud asfalt

KonwEco2 is een dergelijk duurzaam asfaltmengsel. Dit koude asfaltmengsel is ontwikkeld op basis van een bitumenemulsie in combinatie met cement. Voor het verkrijgen van een stabiele dikke laag zogenaamd emulsieasfaltbeton is het bedrijf Esha-Infrasolutions ingeschakeld. Zij hebben al enige ervaring opgedaan met dit soort mengsels.

Uitgebreid onderzoek wees uit dat het gebruik van een onder- en bovenlaag mengsel van een 0/8- en een 0/11- mengel gebaseerd op het SMA-principe de voorkeur verdient. De componenten hiervan een 4/8 en 8/11 porfier, Portland Vliegas-cement en een speciale emulsie.

De laboratoriumonderzoeken met KonwEco2 hebben intussen het stadium bereikt om grootschaliger te worden beproefd.

Binnen het provinciale Gelderse wegennet is onderzocht of er een wegvak beschikbaar is voor de realisatie van een dergelijke proef. Gezien de risicofactor bij de toepassing van dit proefmengsel is besloten om te beginnen met een pilot op een fietspad. Het fietspad langs de N310 Hogesteeg te Garderen voldoet aan deze eis. De kwaliteit van dit fietspad was van dien aard dat onderhoud op korte termijn noodzakelijk was. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor zijn door KWS Infra vestiging Zwolle in november 2009 al uitgevoerd.

Dinsdag 27 april zal het koud asfalt worden aangebracht. Daarna zal het wegdek gedurende een langere tijd worden gemonitored. De eerste resultaten van de monitoring, die dit najaar worden verwacht, zullen in een minisymposium aan wegbeheerders worden gepresenteerd.

 

CO2 besparing

Een simpele rekensom leert dat KonwEco2 op termijn een vervanging van 15 procent van de warmte-asfaltproductie kan betekenen en dat levert een besparing op van bijna 20 Kton CO2 per jaar, een goede CO2 reductie.
Equivalent: Per jaar het totaal aantal kilometer van 2.000 Opel Astra's (bij 40.000 kilometer per jaar) of de totale jaarproductie van ruim 6000.000 bomen

Voor het project in Garderen betekent dit een reductie vergelijkbaar met 45.000 auto kilometers of het effect van 340 bomen, een mooi voorbeeld van het reduceren van CO2. KWS Infra werkt ook onder het logo van PlanetFit, dit betekent dat ze duurzaam willen bouwen, nu en in de toekomst. 

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.