HomeProjecten 1e Barendrechtseweg

1e Barendrechtseweg

Barendrecht

In opdracht van de gemeente Barendrecht gaan we op de rotonde van het kruispunt 1e Barendrechtseweg / Henry Dunantlaan werkzaamheden uitvoeren. De rotonde zal worden vervangen voor een kruispunt met verkeerslichten.

Wat gaat er gebeuren?

Het nieuwe kruispunt is van groot belang voor een betere en veilige doorstroming van het verkeer. Deze werkzaamheden zijn tijdens de schoolvakantie gepland om het reguliere woon-werk verkeer zo min mogelijk te belasten. Dat betekent dat er een strakke planning gemaakt is en dat er ook tijdens avonduren en op zaterdag gewerkt zal moeten worden.

Wanneer gaat het gebeuren?

Het werk wordt in fasen uitgevoerd:

• 26 juni t/m 7 juli  fase 1; uitvoering van werkzaamheden in het verkeer.
• 8 juli  t/m 12 augustus fase 2; werk in uitvoering met verkeersvoorzieningen

 

Fase 1

Tijdens deze fase worden er voorbereidende werkzaamheden getroffen. Hieronder valt de verbreding van de weg en het verwijderen van de verkeersgeleiders. Waarna dit gedeelte zal worden geasfalteerd om als rijweg te kunnen dienen tijdens fase 2.

De overlast voor het verkeer zal tijdens fase 1 minimaal zijn. Wel moet in deze periode met avond- en nachtwerkzaamheden rekening worden gehouden.

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden van fase 2 worden de volgende wegvakken voor het verkeer afgesloten:

- de 1e Barendrechtseweg richting centrum;

- de Henry Dunantlaan vanaf de 1e Barendrechtseweg richting rotonde Boerhaavelaan;

- de Dierensteinweg vanaf rotonde De Bongerd richting 1e Barendrechtseweg;

- de 1e Barendrechtseweg vanaf de Eurekaweg richting Dierensteinweg.

 

Om zo min mogelijk overlast te hebben van verkeershinder adviseren wij u het kruispunt zoveel mogelijk te mijden.

De nood- en hulpdiensten en de lijnbussen van de RET blijven wel toegang krijgen tot de afgesloten wegvakken.

 

Het winkelcentrum Muziekplein, bedrijventerrein Bijdorp en Dorpzicht zijn voor de bevoorrading bereikbaar via de afslag Barendrecht op de A29. Vervolg uw weg dan vervolgens via Kilweg, Middelweg, Sweelincklaan.

Barendrecht Centrum, Middenbaan, Theater t’ Kruispunt, de begraafplaats aan de Scheldestraat, bedrijventerrein zijn bereikbaar via de 3e en 2e Barendrechtseweg.

Contactpersonen

Olivier van de Klippe Omgevingsmanager | 06-50226570 of 078-6250800 Neem contact op

Dirkjan van Vuurde Projectleider Neem contact op

Nikolai van Teijlingen Uitvoerder Neem contact op

Feiten & cijfers

+