Aanleg randweg De Haak om Leeuwarden

Drie collegabedrijven KWS Infra, van Hattum en Blankevoort en GMB Civiel zijnonder de naam Combinatie De Heak Súd aannemer geworden van het werk "De Haak om Leeuwarden" met als opdrachtgever Rijkswaterstaat voor het asfalteren van de randweg. Door de goede EMVI score, met name op duurzaamheid, is de combinatie als beste uit de bus gekomen. Het werk moet eind 2014 gereed zijn. Het asfalteren van dit deel van de randweg heeft als doel de bereikbaarheid van Leeuwarden te vergroten, reistijd in de spits te verkleinen en de leefbaarheid van omliggende woonwijken en dorpen te vergoten door het sluipverkeer weg te nemen. Naast het asfalt zullen er funderingen en riolering aangelegd worden. Voor dit grondwerk gedaan wordt moet de werkvoorbereiding goed uitgevoerd worden. De terreininrichting moet goed ingedeeld worden.

Feiten & cijfers

Asfalt
78.000 ton base en binder, 32.000 ton deklagen
Kunstwerken
23
Wegfundering
160.000 ton
Aanneemsom
62 miljoen
Grondverzet
560.000 m3 in ophogingen, 200.000 m3 in cunetten, 500.000 m3 vrijgekomen grond en 164.000 m3 Landarts
Betrokken bedrijven
Contact
Projectcategorieën

Duurzaamheid

De Heak Súd heeft een hoge EMVI score op Duurzaamheid behaald, één van de speerpunten van de opdrachtgever. Dat betekent dat de plannen voor ‘Planet en People'  goed voldoen aan de doelstellingen van de opdrachtgever. Nadruk ligt op het terugdringen van de milieubelasting, optimaliseren van  LCC (Life Cycle Costs), gebruik duurzame materialen en verhogen van maatschappelijke betrokkenheid en maatschappelijke waarde. Dit moet tot uiting komen in het realiseren van circa 10 kilometer rijksweg en 23 kunstwerken.  Met name de inkoop met  betrekking tot duurzaamheid en CO2 reductie zijn van groot belang. Op dit vlak valt veel winst te behalen. Door bijvoorbeeld zand in het werk te spuiten in plaats van per as aan te voeren  wordt  een enorme CO2 reductie bereikt.

De realisatie is gestart en de eerste contouren zijn zichtbaar geworden. Watergangen langs het tracé krijgen vorm, bestaande watergangen worden gedempt nadat deze eerst zijn leeggevist. Ook de eerste spuitleidingen worden aangelegd en zijn de inrichtingen voor de depots in uitvoering.

Gerelateerde items:

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.