Groot onderhoud N278 Gulpen

Onlangs heeft de Provincie Limburg het Groot Onderhoud aan de Rijksweg N278 te Gulpen gegund aan KWS Infra bv. De werkzaamheden omvatten het onderhoud in diverse fases aan de verhardingen (rijbaan en trottoirs) vanaf de kruising met de Molenweg tot aan de Wittemer Allee. Op 8 september start KWS Infra met de werkzaamheden en om de duur van de overlast te beperken wordt er gewerkt tussen 7.00 en 22.00 uur.

 

Het project bestaat uit de volgende werkzaamheden:

 • Vervangen verharding. Binnen en buiten de bebouwde kom wordt zand, fundering en asfalt verwijderd en vervangen. Binnen het hele projectgebied wordt het asfalt als geluidreducerend asfalt uitgevoerd.
 • Herinrichten van de bestaande bushaltes en de aanleg van één nieuwe bushalte richting Vaals ter hoogte van hotel Gulpenerland / zorgcentrum Klein Gulpen.
 • Herstraten van de parkeerhavens en trottoirs.
 • Onderhoud uitvoeren aan de bruggen over de Gulp (binnen de bebouwde kom) en de Geul (buiten de bebouwde kom).
 • Vervangen verkeerslichten bij het kruispunt Ingbergrachtweg/Molenweg en bij het kruispunt Dorpsstraat (inclusief de voetgangersoversteekplaats).
 • Realiseren nieuw verkeerslicht bij de aansluiting van het busstation (Burg. Teheuxweg).
 • Vervangen trottoirbanden langs de Rijksweg in de bebouwde kom.
 • Aanbrengen linksaf-vak bij aansluiting Oude Rijksweg
 • Vervangen asfaltdeklagen op Molenweg en Burg. Teheuxweg (tot aan kruispunt Gulperbergweg).

 

 

Fasering en data

In bovenstaande afbeeldingen wordt de fasering van het werk weergegeven. Op deze fasering zijn onderstaande data van toepassing.

 

Fase 1: Start 8 september 2014 tot medio oktober 2014

 

Fase 2: Start medio oktober 2014 (aansluitend aan het einde van fase1) en duurt tot begin november (vóór Hubertus jaarmarkt)

 

Fase 3: Start 10 november 2014 en duurt tot begin december

 

Fase 4: Start in het voorjaar van 2015

 

 

 

 

 

Communicatie

Om de bewoners zo goed mogelijk te kunnen informeren loopt communicatie via onderstaande kanalen: 

 • Informatieavonden per fase
 • Bewonersbrieven
 • Persbericht lokale media
 • Website Provincie Limburg
 • Website gemeente Gulpen-Wittem
 • Wekelijks inloopuur bij het projectkantoor aan de Rijksweg 9A
 • Internet
 • Facebook
 • Twitter

 

Verkeersmaatregelen

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren worden er verkeersmaatregelen geplaatst. Gedurende het hele project is er een grootschalige adviesroute ingesteld over de A79 en de N281. Het lokale verkeer zal worden omgeleid middels lokale routes voor fietsers en auto's, deze zijn weergegeven in bovenstaande afbeeldingen. De verkeersmaatregelen zullen ook ondersteund worden door verkeersregelaars aan de uiteinden van het werkvak.

Projectlocatie

Bekijk op kaart »

Meer weten over dit project?

Uitvoerder

Marc Herregodts

Neem contact op

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.