Herinrichten Bernhardplein

KWS Infra vestiging Utrecht is in januari 2011 in opdracht (1,2 miljoen euro) van de gemeente Utrecht gestart met de reconstructie van het Bernhardplein in de wijk Zuilen. Naast het Bernhardplein ligt een  vrij onoverzichtelijke T-kruising van de Burgemeester Norbruislaan, Prins Bernhardlaan en J.M De Muinck Keizerlaan. De verkeerssituatie is onderdeel van de verbinding van het centrum van Utrecht met Zuilen en Overvecht. Het drukke verkeer geeft in de wijk veel overlast en dat was reden voor het Ingenieursbureau Utrecht (IBU) over te gaan tot de reconstructie van het Bernhardplein.

Feiten & cijfers

Reconstructie wegen

De reconstructie diende in het verkeer en in totaal negen fasen te worden uitgevoerd. De eerste fase was de reconstructie het gedeelte Bernhardplein wat buiten het verkeer kan plaatsvinden. In kleine subfaseringen, om hinder te beperken, worden kabels en leidingen, riolering en verhardingen aangepakt. Vervolgens is het gedeelte Norbruislaan en Bernhardlaan onderhanden genomen en het eerste helft van de nieuwe rotonde aangelegd. Complexe verkeersmaatregelen worden verlangd om het verkeer in alle richtingen te laten doorgang vinden. In een andere belangrijke fase worden wederom complexe verkeersmaatregelen toegepast om de tweede helft van de rotonde “op een werkeiland” te maken. Nadat de rotonde door het verkeer in gebruik is genomen zijn, worden de hoeken Norbruislaan en De Muinck Keizerlaan definitief aangelegd. In één van de laatste fase wordt een gedeelte van de parallelweg van De Muinck Keizerlaan gereconstrueerd en de verder afwerking ter hand genomen.


Parkaanleg

Als onderdeel van het werk is de nieuwe inrichting van het Henny Knipscheerpark plantsoen uitgevoerd. Ook is de buitenruimte rond het “Vorstelijk Complex”, het lokale culturele centrum van de wijk geheel vernieuwd.

Waardering

Het project heeft voor het betrekken van de stakeholders bij de plannen en realisatie van het werk de jaarlijkse Participatieprijs van de gemeente Utrecht ontvangen.
Rekening houden met de stakeholders was ook voor KWS Infra een van de belangrijkste speerpunten binnen de opdracht. Dit is KWS Infra vestiging Utrecht goed gelukt en heeft het werk tot tevredenheid van haar opdrachtgever en de genoemde stakeholders in december 2011 opgeleverd.

Projectlocatie

Bekijk op kaart »

Meer weten over dit project?

Projectleider

Berry Heerschop

Neem contact op

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.