Herinrichten centrumgebied Puttershoek

In 2001 heeft IJsselhof Vastgoed, de handschoen opgepakt om het Centrumgebied van Puttershoek te herontwikkelen. Dit gebied was inmiddels sterk verouderd en miste de uitstraling zoals tegenwoordig van een centrum wordt verwacht. Het plan omvatte het vervangen van een benzinestation/garage en woningen aan de zuidzijde van het gebied door twee nieuwe appartementgebouwen met op de begane grond winkelruimte. Daarnaast zou het cultureel centrum / bibliotheek aan de noordzijde vervangen moeten worden. Door een nieuw cultureel centrum op een nieuwe lokatie te bouwen, ontstond de mogelijkheid om op de oude plaats een appartementcomplex met winkelruimte te realiseren. Voorts wenste de gemeente van de gelegenheid gebruik te maken om de riolering in het centrumgebied te vervangen en de openbare ruimte tussen noord en zuid een aantrekkelijk, eigentijds aanzicht te geven.

 

Feiten & cijfers

Opdrachtgever
IJsselhof Vastgoed
Uitvoeringsperiode
2001 - 2003
Samenwerking VolkerWessels bedrijven
Boender en Maasdam en KWS Infra Zwijndrecht
Contact
Projectcategorieën

Uitvoering

De uitgangspunten voor de planvorming waren dat: het geheel diende te passen binnen het budget van de gemeente, de exploitatie voor de ontwikkelaar verantwoord zou zijn en het plan een eigentijdse en moderne uitstraling zou krijgen. Belangrijk hierbij was de bereikbaarheid van de overige winkels in het centrumgebied en verder mochten de activiteiten in het cultureel centrum niet worden stilgelegd.

 

Vanuit het VolkerWessels concern is een bouwteam samengesteld bestaande uit IJsselhof Vastgoed voor de planontwikkeling, Boender en Maasdam voor de uitvoering van de bouwprojecten en KWS Infra voor het vervangen van de riolering en het herinrichten van de openbare ruimte. In samenwerking met de Gemeente Binnenmaas en een stedenbouwkundig adviseur van Haskoning, heeft dit bouwteam de eerste planschetsen uitgewerkt tot een definitief uitvoeringsplan.

 

Door in het ontwerp een goede verhouding tussen appartementen en winkelruimte te bepalen, kon aan de voorwaarde voor exploitatie worden voldaan. Een juiste keuze van luxe bestratingsmaterialen en inrichtingselementen zoals zitbanken, boomroosters en kransen, afvalbakken, lichtmasten etc leidde ertoe dat het budget van de gemeente toereikend was. Door het plan gefaseerd uit te voeren, is de overlast in de omgeving beperkt gebleven en konden de activiteiten in het cultureel centrum gewoon doorgang vinden.

 

KWS Infra vestiging Zwijndrecht, heeft het deel, ten aanzien van de infrastructuur, als "Turn Key" project aangenomen waardoor het voor de gemeente duidelijk was wat het vervangen van de riolering en de herinrichting van de openbare ruimte zou gaan kosten. Zonder inhoudelijke wijzigingen van het plan of onverwachte vondsten, zou er geen sprake zijn van meerwerk.

 

In 2003 is gestart met de uitvoering van de eerste fase en onlangs is de laatste fase opgeleverd. Het resultaat mag er zijn, een centrum met nieuwe woon- en winkelfaciliteiten en een eigentijdse, moderne uitstraling die uitnodigt tot verblijf in het gebied.

 

Kortom, een project wat in goede samenwerking tussen concern bedrijven en gemeente als opdrachtgever is gerealiseerd.

Meer weten over dit project?

Contact A. Mijnster »

Projectlocatie

Bekijk op kaart »

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.