Herontwikkeling Waterfront Dalfsen

Nadat in 2008 de gemeente Dalfsen een nieuw gemeentehuis heeft gekregen konden het oude gemeentehuis en de leegstaande Eshuislocatie worden gesloopt. De herontwikkeling van dit gebied is door de gemeente Dalfsen als prijsvraag in de markt gezet. VolkerWessels Vastgoed en Loostad, verenigd in de Ontwikkelcombinatie Waterfront, hebben hierop ingeschreven en de prijsvraag met hun fraaie ontwerp gewonnen. In dit traject is door WSP Infra de infrastructuur uitgewerkt en gebudgetteerd.

Feiten & cijfers

Opdrachtgever
Ontwikkelcombinatie Waterfront, in samenwerking met de gemeente Dalfsen
Uitvoeringsperiode
2013 -2016
Aanneemsom:
€1.627.500 voor fase 1
Samenwerking VolkerWesselsbedrijven:
VolkerWessels Vastgoed, Loostad, KWS Infra, GAIM, Koenen Bouw, ELJA Beton- & Waterbouw
Contact
Projectcategorieën

Nieuw uiterlijk

Het gebied verandert ingrijpend. Over ongeveer 5 jaar zal het Waterfrontgebied een heel andere aanblik hebben. Het krijgt een dorpskarakter, dat wordt versterkt door hergebruik van zoveel mogelijk van de oorspronkelijke, gebakken verhardingsmaterialen. Twee karakteristieke gebouwen, de Witte Villa en de voormalige cichoreifabriek blijven bewaard, worden opgeknapt en krijgen een nieuwe publieke functie. Het project wordt uitgevoerd in twee fasen; fase 1 op het voormalige Eshuisterrein en fase 2 op het terrein van het oude gemeentehuis. Er komen in totaal circa 32 woningen, 42 appartementen, winkels, een supermarkt en horeca. De vechtoever zal worden ontwikkeld tot een aangenaam verblijfsgebied, waar ook varende passanten kunnen aanmeren.

Gehele renovatie

WSP Infra heeft vanaf 2010 deelgenomen aan diverse overleggen met gemeente, waterschap en nutsbedrijven; het werkgebied grenst aan de Vecht en de aanwezige primaire waterkering heeft grote invloed op de planuitwerking. Voor de bouw van een ondergrondse parkeergarage is een omvangrijke verlegging van ondergrondse infrastructuur noodzakelijk.

Medio 2012 heeft WSP Infra een aanvang gemaakt met de definitieve uitwerking en de engineering van de infrastructuur en de benodigde vergunningen aangevraagd. Op 19 december 2012 is het werk begonnen met de aanleg van een wadi voor de hemelwateropvang. Begin 2013 is gestart met de aanleg van de riolering en worden kabels en leidingen verlegd. In april 2013 is het gebied van fase 1 bouwrijp gemaakt en begint de bouw van de parkeergarage.

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.