Ouderkerk ad IJssel - Kerkweg

In Ouderkerk aan den IJssel wordt momenteel hard gewerkt aan de reconstructie van de Kerkweg. Een groot deel van dit dorp is gebouwd op veengrond. Een bekende eigenschap van veen is echter de slechte draagkracht en daarmee ook de gevoeligheid voor verzakkingen en trillingen. Een grote uitdaging is dan ook dat de werkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat de naastgelegen huizen niet aan trillingen worden blootgesteld. Hiervoor worden machinisten en chauffeurs geïnstrueerd om zodanig te werken en te rijden dat de trillingen tot een minimum worden teruggebracht.

Feiten & cijfers

Opdrachtgever
Gemeente Ouderkerk aan den IJssel
Plaatsnaam
Ouderkerk aan den IJssel
Aanneemsom
1.662.000,00
Contractvorm
RAW
Contact
Projectcategorieën

De werkzaamheden van de reconstructie bestaan uit het verwijderen van het bestaande asfalt en de fundering, aanbrengen van een nieuw rioolstelsel met huisaansluitingen en het opnieuw opbouwen en inrichten van de trottoirs en rijbaan. De in het centrum gelegen Kerkweg is in het verleden al eens geasfalteerd, waarbij de oude klinkers zijn gebruikt als ophogingmateriaal. Omdat de omgeving inmiddels weer dermate verzakt is en ook de riolering aan vervanging toe is, is afgelopen juni gestart met de reconstructie van gehele weg, zo'n 900 meter.

In de eerste maanden is een deel van het asfalt, met daaronder de oude klinkers, verwijderd en is een deel van het nieuwe hoofdriool en de nieuwe aftakkingen naar de aanliggende woningen aangelegd. Daarnaast is de nieuwe fundering voor het asfalt aangebracht en is de straatmaker gestart met het aanbrengen van de geleidebanden van het trottoir. Vanwege de complexe ligging van kabels en leidingen is besloten de oude riolering te laten liggen en deze na aansluiting van het nieuwe riool onder hoge druk vol te spuiten met schuim. Dit schuim wordt vervolgens hard, waardoor de oude riolering volledig gevuld is en in de toekomst dus niet zal instorten.

Volgens de huidige planning zullen de rioolwerkzaamheden in het voorjaar worden afgerond, waarna uiteraard ook het resterende asfalt zal worden aangebracht. In het oorspronkelijke plan van de gemeente was er gekozen voor een klinkerbestrating. Na overleg met de bewoners van de Kerkweg is er in verband met de geluidsoverlast door de stenen, gekozen voor een bruine asfaltdeklaag. De geluidsoverlast wordt hiermee uit de weg gegaan, maar de gewenste uitstraling blijft gehandhaafd. Asfalt met een kleurtje is dan dus een mooie oplossing!

Meer weten over dit project?

Contact hammerlaan@kws.nl »

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.