Reconstructie Overste den Oudenlaan

De Gemeente Utrecht heeft KWS Infra begin april 2013 benaderd voor het reconstrueren van het project Overste den Oudenlaan te Utrecht. Deze weg is de verbinding van de parkeervoorzieningen van de Jaarbeurs en Holland Casino in de richting van de westelijke ontsluiting van de stad op de A2.
 

Feiten & cijfers

Projectvoorbereiding

De ambitieuze planning hield in dat twee maal twee rijbanen tussen de Truus van Lierlaan en de Weg der Verenigde Naties en de rijstrook voor links afslaand verkeer richting het 24 Oktoberplein gerealiseerd dienden te zijn vóór 1 september 2013.
De Gemeente Utrecht en KWS Infra hebben samen in nauw overleg gewerkt aan het opzetten van de planning. Een van de planningsgevoelige onderdelen van het werk betrof het verleggen van in bedrijf zijnde 50kV kabels uit het nieuwe verhardingsprofiel van de weg.
In de voorbereiding van het werk heeft KWS Infra een LEAN Planningssessie gehouden met alle belanghebbenden, waardoor op detail niveau uitvoeringstechnische problemen  in beeld zijn gebracht en opgelost. Hierna is op 7 mei begonnen met het werk en de belangrijke ontsluitingsweg voor een periode van zestien weken afgesloten voor autoverkeer en fietsers.

Kabel uitdaging

Een tegenvaller was het niet op tijd verlenen van de vergunning voor de boring van de 50kV kabels (t.b.v. 13.000 huishoudens).

Het betekende dat dit werkonderdeel niet op tijd vóór het aanbrengen van de verhardingen gereed kon zijn. De oplossing kwam door een reeds eerder geopperd scenario, de bestaande kabel te laten liggen. Het cunet van de weg werd boven het tracé van de kabels met meerdere kranen te gelijkertijd onder constant toezicht van de kabelbeheerder ontgraven.
Vervolgens werd het cunet boven de kabels aangevuld met licht ophoog materiaal, bimszand om zodoende zo weinig mogelijke belasting op de kabels aan te brengen.
 

 

 

Uitvoering

Hierna is in hoog tempo begonnen met het aanleggen van de onderbouw van het wegtracé. De aanleg van asfalt en elementen verhardingen lieten zien dat er schot in het werk kwam. Onderdelen als openbare verlichting en het aanleggen / renoveren van verkeersregelinstallaties werden afgerond.

Ten tijde van de buitendienststelling van de sneltram op de Weg der Verenigde Naties, is met een asfaltverharding de railkruising gerealiseerd.
 In totaal is 13.000 m3 grondverzet verricht en zijn 6.000 eenheden elementenverharding en kantopsluitingen en 9.000 ton asfaltverhardingen aangelegd.
 Door het werk ook in de vakantieperiode voor te zetten, zijn de werkzaamheden op tijd gereed gekomen. Het gehele project is binnen de planning opgeleverd tot tevredenheid van de opdrachtgever.

Projectlocatie

Bekijk op kaart »

Meer weten over dit project?

Projectleider

Berry Heerschop

Neem contact op

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.