icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Terug naar Bedrijf

Romers Grondverzet

Onderdeel van KWS Infra Rotterdam-Zwijndrecht

De beperking van de uitstoot van CO 2 in onze bedrijfsvoering is voor KWS Infra een belangrijk doel. De productie van asfalt zorgt voor een grote emissie van koolstofdioxide, maar ook ons materieel en onze kantoren zijn een bron van de uitstoot van CO 2 . Sinds 2009 maakt KWS Infra actief beleid om de CO 2 uitstoot te verminderen. Onze ambitie is in 2015 een reductie van 8,5 procent te realiseren. In 2011 was de emissie al met 6,3 procent afgenomen.   Op onderstaande pagina vindt u alle informatie over het CO 2 reductiebeleid. http://www.kws.nl/nl/over-ons/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen1/co2-prestatieladder/co2-prestatieladder  

CO2 Inzicht

KWS Infra rapporteert over haar CO2 emissie volgens scope 1-3 van het Handboek COPrestatieladder van de Stichting Klimaat-vriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Dit doen wij samen met onze dochterbedrijven onder de naam van moederbedrijf KWS Infrabouw.

 

Om haar emissie inzichtelijk te maken, publiceert KWS Infra elk kwartaal een kwartaalrapportage. Hierin wordt de relatieve CO2 emissie duidelijk weergegeven en de stand van zaken omtrent initiatieven op CO2 gebied besproken

CO 2 -emissie VolkerWessels Bouw en Vastgoedontwikkeling

CO2 -Prestatieladder

Lees meer over VolkerWessels Bouw en Vastgoedontwikkeling en de CO2-Prestatieladder

Lees meer