icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Adviesbureau @vice

KWS @vice is het adviesbureau en kennisorganisatie binnen KWS die expertise en verbindende kracht brengt op het gebied van ontwerp & advies, tenders & projecten, onderhoud & advies en duurzaamheid & innovatie.

Wij zetten onze expertise in voor alle onderdelen van KWS, van het aanvankelijke aanbestedingsproces tot aan de succesvolle oplevering. In vier pijlers – tenderen, ontwerpen, uitvoeren en onderhouden – verankeren we onze kennis en kunde en de bijbehorende processen en systemen. Deze waardevolle kennis en kunde wordt gedeeld binnen de gehele organisatie van KWS.

Tevens nemen we de leiding bij het verwerven van (middel)grote (onderhouds)projecten voor de verschillende vestigingen. Daarnaast zijn duurzaamheid en digitalisatie strategische focusgebieden waarin KWS @vice sturend is.

20220914 Kantoor fotografie 012-052.jpg

Tenders & Projecten

KWS @vice richt zich op grote tenders boven de 15 miljoen. Hierbij ligt onze focus op de volgende 4 marktsegmenten:

  • Aanleg & reconstructie van wegen
  • Groot (asfalt)onderhoud
  • Dijkversterkingen
  • Vervanging & renovatie van vaste stalen bruggen

Na aanvaarding van een project wordt de uitvoering onder de verantwoordelijkheid van de KWS-vestiging(en) uitgevoerd, waarbij de expertise van @vice wordt ingezet voor een vlotte realisatie. We blinken uit in projectmanagement, verkeersmanagement, procesbeheer, systeemtechniek, risicobeheer, contractmanagement, omgevingsmanagement en bodem & bouwstoffen

Onze expertise leidt deze tenders naar succes, met de hoogste aandacht voor kwaliteit.

KWS @vice ontwerp 1

Ontwerp & Advies

KWS @vice Ontwerp & Advies neemt de leiding tijdens de ontwerpfase, zowel bij landelijke als regionale tenders en projecten binnen moderne contractvormen zoals Design & Construct of een bouwteam. De regie ligt in handen van een ervaren team ontwerpmanagement, terwijl de inhoudelijke expertise wordt geleverd door de vakgroep GWW-ontwerp, met advies op het gebied van verkeersmanagement, geotechniek en waterbeheer.

Onze unieke aanpak ontwerpfase gidst tenders en projecten door complexe ontwerpprocessen, waarbij samenwerking met alle betrokken partijen, integrale benadering van ontwerpopgaven en bewezen methodieken cruciaal zijn. 
Ons team van Advies & Ontwerp focust zich binnen de marktsegmenten op de volgende tenders en projecten: het ontwerpen van wegen, (industrie)terreinen, vliegvelden, datacenters, windparken en dijken.

Digitalisering neemt een prominente plaats in binnen onze afdeling, waar belangrijke procesinnovaties op het gebied van BIM & GIS en geautomatiseerde ontwerpprocessen ontstaan om de groeiende ontwerpvraagstukken binnen de gestelde tijdspanne te vervullen. Denk aan hulpmiddelen zoals de asfaltoverlagingstool, parametrisch grondlichaam- en asfaltontwerp, en het gebruik van Autodesk Construction Cloud als gezamenlijke databank.

20220914 Kantoor fotografie 021-052.jpg

Onderhoud & Advies

Voor zowel vast als variabel onderhoud heeft KWS @vice de kennis en kunde bijeengebracht op het gebied van “groen” en “grijs” onderhoud om multidisciplinaire (prestatie)contracten te kunnen realiseren.

Deze pijler omvat Maintenance Engineering (ME), contractbeheer, procesmanagement en tendermanagement specifiek gericht op onderhoud. We bedienen zowel interne klanten, zoals grote Design, Build, Finance & Maintain (DBFM) contracten, als overheidscontracten (Bijv. Rijkswaterstaat & Provincies). We baseren onze aanpak op meetgegevens en inspecties, zodat onze adviezen naadloos aansluiten op voorspelbaar onderhoud.

KWS Emissievrij 2030 nieuw.png

Duurzaamheid & Innovatie

KWS @vice staat de KWS-directie bij in het definiëren, rapporteren en sturen op het duurzaamheidsbeleid. 
Daarnaast worden de KWS-vestigingen en ons asfaltbedrijf concreet ondersteund met praktische maatregelen en de onderbouwing van de impact van maatregelen en acties.

Onze medewerkers zijn operationeel betrokken bij tenders en projecten, waar ze invulling geven aan duurzaamheidskwesties, zoals MKI, CO2-reductie, elektrificatie, circulariteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Wil je meer weten over hoe wij invulling geven aan Duurzaamheid?