icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 03 december 2022

Circulair fietspad in Gouda geopend

Met de onthulling van het informatiebord, door Wethouder Gouda Michel Klijmij – van der Laan en directeur Mobiliteit en Milieu Irma Kenter van provincie Zuid-Holland, is het circulaire fietspad in Gouda officieel geopend. KWS was samen met gemeente Gouda verantwoordelijk voor het uitvoeringsontwerp en de reconstructie. Een mooie uitdaging door de hoeveelheid aan stakeholders voor het project.

Meer ruimte

Het Aschpotpad in Gouda is een ruim 700 meter lang fietspad tussen de Wethouder Venteweg en de Slagenbuurt. Het fietspad was verzakt en de tegels lagen ongelijk. KWS heeft de tegels vervangen voor een duurzaam asfaltmengsel. Daarnaast is het oude pad verbreed, is over een 300 meter een extra uitstapstrook van kunststof grastegels aangelegd én een deel van het fietspad bestaat uit circulaire elementen van PlasticRoad. Met deze herinrichting van het fietspad krijgen fietsers en wandelaars letterlijk meer ruimte.

Proefvak

Het deel PlasticRoad op dit fietspad wordt door de gemeente Gouda gebruikt als proefvak. In totaal zijn er 42 elementen aangelegd met een totaallengte van zo’n 100 meter en een waterberging van 91.000 liter. De opdrachtgever kiest voor de oplossing van PlasticRoad vanwege de circulaire en klimaatadaptieve eigenschappen. Daarnaast is het lage gewicht van de elementen een enorm voordeel voor de zettingsgevoelige bodem en de hoge grondwaterstand in de gemeente.

CO2-besparing

De gemeente Gouda gaat monitoren hoe de Plastic Road zich verhoudt ten opzichte van zetting, waterberging en mechanische belasting in de tijd tegenover het traditionele fietspad (fundering middels menggranulaat en asfalt). De inzet van PlasticRoad levert een CO2- besparing van 83% op ten opzichte van het oude tegelpad.

Duurzaamheid

Naast het gebruik van de duurzame asfaltmengsels KonwéBind, een tussenlaag met 65% PR, en KonwéGreen, een deklaag met 55% PR, en de aanleg van PlasticRoad zitten er meer duurzame elementen in het werk. Zo hergebruiken we het zand, het funderingsmateriaal en de opsluitbanden.