icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 28 september 2018

Met CO₂ Saving Diesel duurzamer asfalteren

Bij een groot onderhoudsproject aan de N710 in de provincie Flevoland heeft KWS zijn machines laten draaien op een mengsel van HVO Diesel en conventionele diesel, waarmee een CO₂-besparing tot 45% mogelijk is. Het project omvatte het grootschalig onderhoud aan de verhardingsconstructie van de N710 Biddingweg, de provinciale weg tussen Swifterbant en Biddinghuizen. Over een lengte van 3 km werd afgelopen juni en juli de rijbaan verbreed en zijn twee kruispunten opnieuw ingericht. Ook zijn ribbelstroken en glasbollen aangebracht om de veiligheid te vergroten.

CO₂-reductie van 45% mogelijk

In het bestek voor dit project was de eis minimaal 40% reductie van CO₂-uitstoot op brandstof (ten opzichte van fossiele brandstof). KWS gaf hier invulling aan door een mengsel van HVO- en conventionele diesel te gebruiken. De HVO-diesel (Hydrotreated Vegetable Oil) toegepast in dit project is CO₂ Saving Diesel 50 geleverd door brandstofleverancier Den Hartog B.V. uit Groot-Ammers. CO₂ Saving Diesel is een synthetische HVO-diesel die gemaakt wordt uit biomassa (afvalvetten, afgewerkt frituurvet). Deze biomassa wordt in speciale installaties vergist. Het gewonnen gas wordt door synthese omgezet naar vloeibare brandstof. Vandaar de naam HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). HVO is volledig mengbaar met normale diesel zoals bij dit project is gedaan. Door 50% CO₂ Saving Diesel te mengen met 50% conventionele diesel is een CO₂-reductie tot 45% mogelijk.

Flevoland CO2 saving diesel 3
Op de foto: Bert van Loo van KWS (links) en Gerrit Bos van de Provincie Flevoland (rechts)

Duurzaamheid voorop in de provincie Flevoland

Duurzaamheid komt steeds vaker terug in de EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) uitvraag, CO₂-reductie is dan vaak één van de EMVI-onderdelen. Begin dit jaar heeft de afdeling Infra van de provincie Flevoland besloten om voortaan in alle nieuwe bestekken het gebruik van een brandstof met 40% CO₂-reductie verplicht te stellen. Dit betekent dat in nieuwe uitvragen het gebruik van 100% fossiele diesel onmogelijk zal zijn en het gebruik van CO₂ Saving Diesel een heel interessante optie is voor aannemers. Dit sluit goed aan bij de duurzaamheidsvisie van KWS. In 2040 is KWS 100% circulair en volledig CO₂-neutraal. Dat is de weg van de toekomst.

Emissie-uitstoot reductie

KWS heeft een eerste positieve ervaring met CO₂ Saving Diesel opgedaan. Vergeleken met fossiele diesel zijn in de praktijk geen nadelige verschillen merkbaar in gebruik, verbruik en inzetbaarheid van machines en wagenpark. Daar komt bij dat met dit product ook de emissie-uitstoot wordt gereduceerd. HVO diesel bevat namelijk geen aromaten, polyaromaten of zwaveldeeltjes. Hierdoor wordt, de hoeveelheid zwavel en fijnstof die uitgestoten wordt, teruggebracht tot een zeer minimaal niveau.

Certificaat voor de brandstof

De duurzaamheid van de brandstof wordt aangetoond door ISCC, het internationale certificeringssysteem voor hernieuwbare energieproducten. Hiermee wordt de hele keten en daarmee de daadwerkelijke reductie gewaarborgd. De herkomst van de HVO diesel wordt middels certificaten aantoonbaar gemaakt. Net als conventionele dieselolie voldoet de CO₂ Saving Diesel 50 aan de Europese norm EN 590. Diesel van deze kwaliteit is te gebruiken in alle machines en (vracht)wagens.