icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 22 december 2017

Combinatie Tessel eerste open seizoen door

In dijkenland een bekend fenomeen: het open en gesloten seizoen. In het open seizoen mag er aan de dijk gewerkt worden, in het gesloten seizoen in principe niet. Op het Waddeneiland Texel heeft Combinatie Tessel (KWS en Boskalis) het eerste open seizoen achter de rug. In deze periode zijn op vier verschillende locaties dijkversterkingen uitgevoerd.

De dijk op Texel voldoet niet meer aan de huidige eisen en wordt de komende jaren versterkt, zodat de Tesselaars de komende jaren weer veilig achter de dijk kunnen wonen. De Combinatie Tessel (waar KWS Infra Amsterdam - Heerhugowaard namens KWS bij betrokken is) heeft de opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gekregen deze werkzaamheden de komende jaren uit te voeren.

 

In het afgelopen open seizoen is er veel zetsteen geplaatst, Open Steenasfalt en Waterbouwasfalt aangebracht en klei en grond verwerkt. Het meest indrukwekkend was echter de dijkversterking in het dorp Oudeschild, waarbij niet zozeer de omvang imponerend is, maar de ruimte waarin dit uitgevoerd moest worden. Dicht langs nauwelijks gefundeerde huizen heeft Combinatie Tessel 20 meter lange damwandplanken aangebracht. 

Het totale project loopt van de polder Wassenaar tot aan het Horntje. De dijk is daarbij opgedeeld in verschillende secties. Naast het verbeteren van de zeedijk worden ook een drietal verouderde gemalen vervangen. Dit zijn het gemaal bij de Schans, bij Dijkmanshuizen en bij Eijerland. Kijk voor meer informatie op www.combinatietessel.nl.