icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 25 mei 2018

Toegenomen vraag naar versnelde consolidatiemethode (IFCO) na herstel bouwsector

De snelheid waarop er momenteel in Nederland gebouwd wordt, levert bouwbedrijven de nodige kopzorgen op, zeker als sprake is van slappe bodems. Bouwbedrijven kunnen hierbij ontzorgd worden door de IFCO-methode toe te laten passen. Door deze geavanceerde methode in te zetten worden woonwijken, bedrijventerreinen of infrastructuur snel en hoogwaardig bouwrijp gemaakt. Met de druk op de markt ten aanzien van de bouwproductie is de IFCO-methode weer helemaal terug van weggeweest. Van Kessel Sport en Cultuurtechniek (een KWS-onderneming) past de IFCO-methode steeds vaker toe.

De IFCO-methode is gebaseerd op enerzijds het verlagen van het grondwater (door middel van horizontale diepdrainage) en anderzijds het aanbrengen van onderdruk in de bodem met als doel de consolidatie van de bodem te versnellen. De methode werd vóór de crisis vaak toegepast. Echter, toen de crisis zich in de bouwsector aankondigde, verminderde vanzelfsprekend ook de vraag.

 

“Er is een duidelijke trend in ‘versneld bouwen’ gaande. Wij signaleren daardoor meer vraag naar de IFCO-methode. De methode levert een tijdwinst op tot wel 80% en dat is natuurlijk zeer aantrekkelijk. Projecten kunnen zo aanzienlijk sneller worden opgeleverd”, zegt Hans Hoogerbrugge, bedrijfsleider van Van Kessel Sport en Cultuurtechniek.

Toepassing IFCO-methode bij projecten

Vorig jaar werd de IFCO-methode toegepast bij projecten in Ridderkerk en Purmerend. Momenteel realiseert Van Kessel Sport en Cultuurtechniek, in opdracht van KWS Infra Zwijndrecht, twee grondwallen voor de gebiedsontwikkeling ‘Nieuw Reijerwaard’ in Ridderkerk. Binnenkort wordt hier ook gestart met het bouwrijp maken van een bouwperceel voor toekomstige bedrijven.

 

De IFCO-methode is een ontwikkeling van een aantal partijen, waaronder Van Kessel Sport en Cultuurtechniek.