icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Carpave

Zompige weiden, drassige gronden. Dat is het karakteristieke beeld van een groot deel van Nederland. Mooi om te zien, maar minder gunstig voor de wegen die deze gebieden toegankelijk maken. De slechte draagkracht van deze ondergrond leidt tot ongelijkmatige zettingen en daardoor scheuren in het wegdek. Met grondverbetering blijft de zetting beperkt, maar zeker voor secundaire- en tertiaire wegen is dat een kostbare oplossing. Hetzelfde geldt voor landbouwwegen met spoorvorming, scheurvorming of craquelé.  KWS biedt voor deze situaties Carpave  (Cold Asphalt Road Pavement).

Koudasfalt onderscheidend door langdurige flexibiliteit

Carpave is een warmbereid koudasfalt, dat zich door langdurige flexibiliteit en duurzaamheid onderscheidt van andere asfaltsoorten. Ten opzichte van warm asfaltbeton kan Carpave vanwege de flexibiliteit twee- tot driemaal grotere vervormingen door zettingen opnemen. Kortom: minder scheurvorming. Daarnaast maakt het hoge percentage “zacht” bindmiddel het mengsel minder gevoelig voor grote temperatuurschommelingen in de zomer en winter. Het gebruik van Carpave is ook een kostenefficiënte oplossing voor wegen waar (rest)zettingen optreden. Door het grote zelf-herstellende vermogen is Carpave uitermate geschikt voor het overlagen van gescheurde en vervormde wegen. Zowel de productie als de verwerking vindt plaats bij veel lagere temperaturen in vergelijking met regulier asfalt. Dat betekent energiebesparing en daardoor ook minder CO2-uitstoot. 

Een veelzijdig asfaltmengsel voor verschillende doeleinden

Carpave is beschikbaar als onder-, tussen- en deklaag. Carpave kan worden aangebracht op flexibele en starre verhardingen, funderingen of op gescheurde en vervormde wegen. Het is uitermate geschikt voor secundaire en tertiaire wegen, als ook landbouwwegen. Het is tevens geschikt voor de reparatie van ZOAB en wordt ook toegepast als winterreparatiemiddel van dichte deklagen. De scheurvertragende eigenschappen maken dat het ook regelmatig bij reconstructies wordt ingezet. Na de bereiding is het langdurig te verwerken bij lage temperaturen. Daardoor is het bij uitstek geschikt voor kleinschalig onderhoud. Carpave kan tevens toegepast worden als dunne deklaag waardoor de bestaande goten en kolken niet opnieuw gesteld hoeven worden.

De voordelen van Carpave

  • Flexibel: kan twee- tot driemaal grotere vervormingen door zettingen opnemen t.o.v. warm asfaltbeton
  • CO₂-reductie door lage productietemperatuur
  • Na aanleg is de weg weer snel beschikbaar en daardoor ook geschikt voor reparaties