icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Zeer Stil Asfalt

KWS bestrijdt verkeerslawaai op het asfalt daar waar het ontstaat: bij de bron, waar de interactie tussen asfalt en band plaatsvindt. Al meer dan vijftien jaar heeft KWS ervaring met het ontwikkelen van deklagen met geluidsreductie, waarvan ZSA-SD het meest bekend is. Dit soort asfalt is geschikt voor een wegdek dat het verkeerslawaai op het asfalt verminderd .

Deklaag en vakmanschap

Een ZSA-deklaag is opgebouwd uit relatief fijn-korrelige mineralen. Hierdoor kan de laagdikte beperkt blijven. Dit maakt het product nog aantrekkelijker voor de wegbeheerder. Een speciaal SBS-gemodificeerd bindmiddel zorgt ervoor, dat de samenhang voor langere perioden gewaarborgd blijft. In het mengsel wordt steenslag afkomstig van gebroken rotsgesteente toegepast. Het percentage holle ruimte van ZSA-SD bedraagt ongeveer 13%. Afhankelijk van nader te stellen eisen kan gekozen worden voor materialen met een hogere weerstand tegen polijsting en/of voor afwijkende kleuren. Belangrijke informatie over de duurzaamheid van ZSA wordt verkregen uit de jaarlijkse monitoring van de wegvakken en uit de metingen van de geluidreducerende eigenschappen. ZSA scoort goed voor wat betreft de akoestische duurzaamheid. De gemiddelde teruggang van de geluidreductie bedraagt ca. 0,5 dB(A) per jaar. Op basis van deze jarenlange monitoring wordt de technische levensduur van ZSA op ca. 6-8 jaar gesteld. De levensduur is overigens sterk afhankelijk van de locatie waar het mengsel wordt toegepast.

Onderhoud van het asfalt

Het onderhoud van ZSA kan meelopen in het reguliere onderhoudsprogramma van de wegbeheerder. Bij overmatige vervuiling is het aan te bevelen extra te reinigen. Ten aanzien van de gladheidsbestrijding behoeft ook geen afwijkend strooiregime te worden gevolgd. Reparaties en klein onderhoud kunnen worden uit-gevoerd met een speciale variant van warmbereid koudasfalt. Als ZSA aan het eind van de levensduur moet worden vervangen, dan kan het uitkomend materiaal volledig worden hergebruikt in nieuwe asfaltmengsels.

Voordelen van Zeer Stil Asfalt

  • Aantoonbare geluidsreductie 
  • Beperkte laagdikte door fijnkorrelig materiaal
  • Geen afwijkende behandeling bij onderhoud of gladheidsbestrijding