CO2 Prestatieladder

De beperking van de uitstoot van CO2 in onze bedrijfsvoering is voor KWS Infra een belangrijk doel. De productie van asfalt zorgt voor een grote emissie van koolstofdioxide, maar ook ons materieel en onze kantoren zijn een bron van de uitstoot van CO2. Sinds 2009 maakt KWS Infra actief beleid om de CO2 uitstoot te verminderen. Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie over het CO2 reductiebeleid van de bedrijven, die vallen onder het certificaat van KWS Infra.

RAC rook

CO2 Inzicht

KWS Infra rapporteert over haar CO2 emissie volgens scope 1-3 van het Handboek COPrestatieladder van de Stichting Klimaat-vriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Dit doen wij samen met onze zusterbedrijven onder de naam van moederbedrijf KWS Infrabouw. Om haar emissie inzichtelijk te maken, publiceert KWS Infra elk kwartaal een kwartaalrapportage. Hierin wordt de relatieve CO2 emissie duidelijk weergegeven en de stand van zaken omtrent initiatieven op CO2 gebied besproken. 

Elektrische KWS Infra auto

CO2 Reductie

Tot en met 2016 wil KWS Infra een reductie behalen van 8,4% op de CO2 emissies in vergelijking met de CO2 footprint 2013.

 

Deze reductie wil KWS Infra in eerste instantie behalen door volledig over te gaan op groene stroom, het vergroenen van het leasewagenpark en het rijdend materieel, het stimuleren van zuinig rijden en het vergoten van de efficiency bij onze asfaltcentrales.

Knop om

CO2 Transparantie

Goede communicatie, zowel intern als extern, over ons energiebeleid, onze reductiedoelstellingen en onze initiatieven draagt bij aan de bewustwording van de noodzaak om te besparen op energieverbruik. Dit is goed voor het milieu, goed voor KWS Infra en goed voor onze omgeving.


De openheid en transparantie door structurele communicatie past in ons beleid van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en wij delen graag de resultaten van onze inspanningen op dit gebied. De communicatie verloopt gestructureerd op basis van een CO2-communicatieplan. In dit plan is onze communicatiekalender en een stakeholdersanalyse te vinden.

Groene energie

CO2 Participatie

Om het energieverbruik binnen onze bedrijven maar ook binnen de sector te verminderen, werken wij aan verschillende initiatieven. Dat betreft niet alleen eigen product- en procesontwikkelingen, maar ook activiteiten in samenwerking met zusterbedrijven, branchegenoten, leveranciers, overheden, brancheorganisaties en NGO's.

+