icon-arrow-right

Holland Scherm

Holland Scherm herkent het belang van en voert actief beleid op de reductie van de uitstoot van CO2. Dit mag blijken uit het feit dat Holland Scherm als onderdeel van KWS Infrabouw is gecertificeerd op de vijfde trede van de CO2 prestatieladder van SKAO. Door op de onderstaande link te klikken krijgt u meer inzicht in de diverse reductiedoelstellingen en bijbehorende initiatieven die binnen KWS Infrabouw worden ontplooid om de reductie van CO2 bij onze bedrijfsvoering te verminderen.

Certificaat CO2 Prestatieladder

+