icon-arrow-right

100% circulaire infrastructuur in 2040 en maximaal bijdragen aan een betere levenskwaliteit

Dat is de duurzaamheidsmissie van KWS. Wij willen een positieve bijdrage aan de maatschappij leveren. Het realiseren van volledig circulaire infrastructuur houdt in dat wij onze grondstofkringlopen hoogwaardig willen sluiten en geen gebruik willen maken van schaarse primaire grondstoffen. Het betekent ook dat we geen CO₂ of andere schadelijke emissies willen uitstoten en veroorzaken. We realiseren infrastructuur bestand tegen de effecten van klimaatverandering. Tijdens en na oplevering van een werk zorgt KWS daarbij voor een gezonde, veilige omgeving met minimale hinder voor de gebruikers en onze collega’s. Zo blijven wij werken aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland, zo werken wij aan de weg van de toekomst. Dus duurzaam!

Bekijk de video voor een toelichting op de duurzaamheidsmissie van KWS. 

Levenskwaliteit en circulariteit

Binnen KWS en het VolkerWessels concern staat levenskwaliteit in de leefomgeving centraal. Levenskwaliteit gaat over de mens achter onze projecten en onze activiteiten die hierop van invloed zijn. Onze ambitie is om bij te dragen aan de gezondheid en het geluk van gebruikers en bewoners. Daarom bouwen wij met onze activiteiten bewust aan het verbeteren van de levenskwaliteit.

KWS model levenskwaliteit - circulariteit - duurzaamheid
Klik op de afbeelding om het duurzaamheidsmodel te vergroten

Binnen ons duurzaamheidsmodel waarin levenskwaliteit centraal staat, werken wij aan vijf onderliggende thema's. Met deze vijf subthema's gaan wij voor realisatie van onze duurzaamheidsmissie voor 2040.

CO2-prestatieladder

KWS en de CO2-prestatieladder

Klik hier voor meer informatie.

Projecten

Alle projecten

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

KWS wint onderhoud provinciale wegen Utrecht met ‘schone lucht plan’

KWS gaat het groot onderhoud aan de Utrechtse provinciale wegen uitvoeren. KWS ontving de definitieve gunning van de provincie...

Eén van de grootste drijvende zonneparken van Europa op Sekdoornse plas

In Zwolle ligt één van de grootste drijvende zonneparken van Europa, Zonnepark Sekdoornse plas. Gisteren is het...

Duurzaam ZOAB met eerste certificaat Asfaltkwaliteitsloket toegepast bij...

KWS heeft de afgelopen maanden voor het eerst het circulaire asfaltmengsel DZOAB 16 50% PR op grote schaal toegepast op de A7...

+