Duurzaam

KWS werkt duurzaam met oog voor de maatschappij. In het ontwerp, de realisatie en het gebruik van de wegen en openbare ruimte vindt KWS steeds de juiste balans tussen mens, milieu en rendement. Dit hangt nauw samen met innovaties in onze producten en methoden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat hoog op de agenda. Duurzaam is net als integer en veilig onderdeel van het fundament van KWS.

duurzaam-white.png

CO2-Prestatieladder

De beperking van de uitstoot van CO2 in onze bedrijfsvoering is voor KWS een belangrijk doel. De productie van asfalt zorgt voor een grote emissie van koolstofdioxide, maar ook ons materieel en onze kantoren zijn een bron van de uitstoot van CO2. Sinds 2009 maakt KWS actief beleid om de CO2-uitstoot te verminderen. Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie over het CO2-reductiebeleid van de bedrijven, die vallen onder het certificaat van KWS.

CO2-inzicht

KWS rapporteert over haar CO2-emissie volgens scope 1-3 van het Handboek CO2-Prestatieladder van de Stichting Klimaat-vriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Dit doen wij samen met onze zusterbedrijven onder de naam van moederbedrijf KWS bv. Per 17 mei 2017 voldoet KWS opnieuw aan niveau 5 van de nieuwe CO2 - prestatieladder versie 3.0. Om haar emissie inzichtelijk te maken, publiceert KWS elk kwartaal een kwartaalrapportage. Hierin wordt de relatieve CO2-emissie duidelijk weergegeven en de stand van zaken omtrent initiatieven op CO2-gebied besproken.

HERA2

CO2-reductie

KWS is continu bezig om de CO2-emissie verder te verlagen. Hierbij richten we ons onder andere op de inkoop van groene stroom, vergroenen leasewagen- en materieelpark, vergroten van efficiency van onze asfaltcentrales, efficiënte uitvoeringsmethoden en het stimuleren van hergebruik van materialen. In het CO2-besparingsplan is voor de verschillende categorieën (en per scope) weergegeven welke maatregelen worden ingezet.

CO2-transparantie

Goede communicatie, zowel intern als extern, over ons energiebeleid, onze reductiedoelstellingen en onze initiatieven draagt bij aan de bewustwording van de noodzaak om te besparen op energieverbruik. Dit is goed voor het milieu, goed voor KWS en goed voor onze omgeving.
De openheid en transparantie door structurele communicatie past in ons beleid van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en wij delen graag de resultaten van onze inspanningen op dit gebied. De communicatie verloopt gestructureerd op basis van een CO2-communicatieplan. In dit plan is onze communicatiekalender en een stakeholdersanalyse te vinden.

CO2-participatie

Om het energieverbruik binnen onze bedrijven maar ook binnen de sector te verminderen, werken wij aan verschillende initiatieven. Dat betreft niet alleen eigen product- en procesontwikkelingen, maar ook activiteiten in samenwerking met zusterbedrijven, branchegenoten, leveranciers, overheden, brancheorganisaties en NGO's.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

KWS maakt oeverbeschoeiing van bagger

Actueel | Duurzaamheid | Persberichten

KWS werkt mee aan een pilot van het Waterschap Vechtstromen en NETICS om oeverbeschoeiing van bagger te maken. Onder de naam...

KWS, Wavin en Total tekenen samenwerkingsovereenkomst voor ontwikkeling PlasticRoad

Actueel | Persberichten

VolkerWessels onderneming KWS, Wavin en Total kondigen een samenwerking aan om gezamenlijk het concept PlasticRoad te...

KWS legt fietspad aan met 100% gerecycled asfalt in Rotterdam

Actueel | Persberichten

Uniek circulair project: HERA-system werkt In Rotterdam is op donderdag 17 december als eerste gemeente in Nederland 100%...

+