icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

WAVE-veiligheidsprogramma

KWS werkt veilig. Wees Alert! Veiligheid Eerst! Met ons veiligheidsprogramma WAVE investeren we intensief en voortdurend in ons veiligheidsbewustzijn. Veiligheid heeft onze hoogste prioriteit. We werken veilig, of we werken niet.

Veiligheid is meer dan een lijstje regels. Het is een manier van werken die de juiste mindset en vakmanschap vergt. Een vakman neemt geen onaanvaardbare risico’s en werkt alert en zorgvuldig. Veiligheid betekent dat je je voortdurend bewust bent van de risico’s van je werkzaamheden. Met oog en aandacht voor je handelingen, je collega’s en jezelf.

 

Consequent, verantwoordelijk, leerbereid, open, eerlijk, met respect en actie: het stoppen van onveilig werken. Dat zijn de veiligheidswaarden van KWS en het hele VolkerWessels-concern. Met initiatieven als de WAVE-app voor het melden van onder andere bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties, en workshops helpen we collega’s om ‘WAVE te werken’, elkaar aan te spreken op onveilig gedrag en beperken we veiligheidsincidenten tot een minimum.

 

Veilig is net als duurzaam en integer onderdeel van het fundament van KWS. 

 

In het instructieboekje hieronder vindt u meer informatie over ons veiligheidsbeleid. In het Handhavingsbeleid Veiligheid vindt u het sanctiebeleid voor onderaannemers en ingeleend personeel. 

 

Per 1 januari 2018 geldt een algehele helmplicht bij KWS. We streven naar veilige projecten met eenduidige veiligheidsregels en zonder ongevallen. Daarom geldt er met ingang van 1 januari 2018 een algehele veiligheidshelmplicht op alle (bouw)locaties van KWS en al haar ondernemingen. Ook onderaannemers en leveranciers dienen zich vanaf 1 januari 2018 te houden aan deze regel, voor zover dit al niet van toepassing was.

Onze veiligheidsregels

  • Gebruik de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
  • Zorg voor een veilig afzetting van je werkplek
  • Gebruik de juiste (goedgekeurde) arbeidsmiddelen en gereedschappen
  • Zorg voor een opgeruimde werkplek
  • Doe een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse)
  • Niet werken of rijden onder invloed van alcohol en/of drugs
  • Niet roken buiten de daarvoor bestemde gebieden