icon-arrow-right
Homeproducten Diepe Grondstabilisatie

Diepe Grondstabilisatie

Voorbelasting is een tijdrovend proces, waarbij veel transportbewegingen zorgen voor onnodige kosten en omgevingshinder. Met onze innovatieve techniek 'diepe grondstabilisatie' is dit verleden tijd. KWS Diepe Grondstabilisatie is onderdeel van KWS Infra Rotterdam en heeft een landelijke dekking.

Creëer een stabiele ondergrond voor bouwactiviteiten

Bij diepe grondstabilisatie verbeteren we de grond op locatie door droge bindmiddelen door middel van perslucht in de ondergrond te verwerken. Door de interactie van de bindmiddelen en de grond ontstaat een stabiele ondergrond voor bouwactiviteiten. KWS Diepe Grondstabilisatie levert op elk project maatwerk. We onderzoeken de aanwezige grondslag op samenstelling, grondopbouw, PH-waarde, lutumen humusgehalte, grondwater (en grondwaterstromen) en de aanwezige flora en fauna. Aan de hand van de parameters uit het grondonderzoek en de eindbestemming bepalen wij het type bindmiddel en het percentage, dat we gebruiken.

Van bouw- en woonrijp maken tot stabiliseren

De techniek is uitermate geschikt om slappe bodems geschikt te maken voor de aanleg van wegen, fietspaden, ondergrondse infrastructuur en het bouw- en woonrijp maken van toekomstige woon-, industrie- en havengebieden. Ook is de techniek toepasbaar in het tegengaan van bodemerosie om, bijvoorbeeld, dijklichamen te stabiliseren. Diepe grondstabilisatie is wereldwijd een beproefd recept voor grondverbetering. In onder andere de Verenigde Staten, Brazilië, Japan en Scandinavië passen bouwers de methode toe. In Nederland is de techniek relatief onbekend, maar gezien de voordelen is diepe grondstabilisatie een uitstekend alternatief bij grondverbeteringen.

De voordelen van Diepe Grondstabilisatie

  • Circulair door het gebruik van de reeds aanwezige grond
  • Kosteneffectief door het circulaire karakter en minder transportkosten
  • Minder omgevingshinder en lagere CO footprint

Gerelateerde items:

Primeur Diepe Grondstabilisatie in ‘s-Gravenzande

Grondverbetering zonder het aanbrengen van grote zandlichamen, het lange wachten tot de gewenste zetting is bereikt en de...

+