icon-arrow-right
Homeproducten HUGO: de composieten hulpbrug

HUGO: de composieten hulpbrug

De innovatieve, composieten hulpbrug HUGO (Hulpbrug bij Groot Onderhoud) verlaagt verkeershinder door wegwerkzaamheden drastisch en zorgt voor een veilige werkomgeving voor de wegwerker. De slimme, tijdelijke brug wordt op de rijbaan geplaatst. Over de hulpbrug rijdt het doorgaand verkeer terwijl onder de brug de werkzaamheden veilig plaatsvinden. KWS ontwikkelde de brug samen met FiberCore Europe en Civiele Technieken deBoer. Met Rijkswaterstaat werken we samen om deze innovatie te optimaliseren, inzetten en monitoren.  

20200610 Composietbrug 004-019.jpg

20200610 Composietbrug 018-019.jpg

20200610 Composietbrug 015-019.jpg

20200610 Composietbrug 009-019.jpg

Veiliger werken en minder fileleed

De hulpconstructie wordt als ‘verticale fasering’, over het werkvak waar de werkzaamheden plaatsvinden, geplaatst. Daardoor rijdt het verkeer veilig en ongehinderd met een snelheid van 50 km/uur door over de brug boven de rijbaan waar de werkzaamheden plaatsvinden. Dit voorkomt omleidingen en opstoppingen op het omliggende wegennet. Dit betekent ook dat de werkzaamheden geen belemmering zijn voor hulpdiensten en dat zij van de bestaande aanrijroutes gebruik kunnen maken. Voor de wegwerkers betekent de toepassing van de hulpconstructie een veilige, fysieke scheiding tussen de verkeersstroom en hun werkomgeving. De aparte werkomgeving heeft een maximale werkhoogte van circa twee meter.

 

Op de foto’s: testopstelling HUGO op het terrein van KWS in Utrecht

 

Toepassing voor weg- en waterbouw

De lichtgewicht, composieten hulpbrug is geschikt voor een groot scala aan projecten. De hulpbrug bestaat uit een stalen onderbouw en composieten rijdekken en is geschikt voor al het verkeer. Met een relatief korte afsluiting van de weg kan de hulpconstructie ge(de)mobiliseerd worden, zodat het verkeer minimaal wordt gehinderd. Enkele voorbeelden waarbij de hulpbrug kan worden ingezet 

  • vervanging en renovatie van voegovergangconstructies 

  • groot onderhoud viaducten en bruggen 

  • aanbrengen, herstel of vervanging van duikers, waterhuishoudkundig en/of ecologisch 

  • tijdelijk ecoduct 

  • verbinding voor hulpdiensten of OV-busbanen 

 

Voor meer informatie, bekijk het productblad.  

De voordelen:

  • Drastische verlaging van verkeershinder bij wegwerkzaamheden  

  • Veilige werksituatie onder de hulpbrug  

  •  Snelle (de)mobilisatie door lichtgewicht composieten constructie 

Productinformatie

Meer weten over dit project?

Contact Gert de Haan »
+