icon-arrow-right
Home De Zonneweg

De Zonneweg

Onderzoek toont aan dat zonnewarmte dat via het asfalt wordt gecollecteerd en opgeslagen prima te gebruiken is om warmte te leveren en zo energie te besparen. Een nieuwe variant van deze techniek is de Zonneweg.

ZOWAB

De Zonneweg bestaat uit een asfaltconstructie van twee lagen dicht asfalt met daartussen een zeer open asfaltlaag, die water kan vervoeren, de zogenoemde ZOWAB-laag (Zeer Open Water-voerend Asfalt Beton). Deze watervoerende laag bestaat uit speciaal asfalt met een hoog percentage holle ruimte. Via een distributiebuis stroomt water aan de hoge zijde van de weg in de ZOWAB-laag.

Warmtewisselaar

Het opgewarmde water in het asfalt wordt aan de zijkant van de asfaltconstructie in een leidingsysteem opgevangen en naar een warmtewisselaar geleid. Daar wordt de zonnewarmte overgedragen aan een watercirculatiesysteem dat op zijn beurt de warmte overdraagt aan grondwater in de aquifer. 

Planet Fit

De Zonneweg is gehonoreerd met het Planet Fit label. Planet Fit houdt in dat er duurzaam wordt ondernomen.

 

Bekijk het productblad onder aan deze pagina voor meer informatie over De Zonneweg.

Planet Fit
+