icon-arrow-right
Home Zeer Stil Asfalt

Zeer Stil Asfalt

KWS bestrijdt verkeerslawaai op het asfalt daar waar het ontstaat: bij de bron, waar de interactie tussen asfalt en band plaatsvindt. Al meer dan vijftien jaar heeft KWS ervaring met het ontwikkelen van deklagen met geluidsreductie, waarvan ZSA-SD het meest bekend is. Dit soort asfalt is geschikt voor een wegdek die het verkeerslawaai verminderd op het asfalt.

Deklaag en vakmanschap

ZSA is een deklaag met specifieke eigenschappen. Bij het bereiden en verwerken van zeer stil asfalt zal het noodzakelijke vakmanschap borg staan voor het vereiste resultaat. De randvoorwaarden bij de verwerking zijn van groot belang. Een gelijkmatige geluidreductie vereist een homogene laagdikte van de deklaag.

Onderhoud van het asfalt

Het onderhoud van ZSA kan meelopen in het reguliere onderhoudsprogramma van de wegbeheerder. Bij overmatige vervuiling van het asfalt is het aan te bevelen om het extra te reinigen. Ten aanzien van de gladheidsbestrijding behoeft ook geen afwijkend strooiregime te worden gevolgd. Reparaties en klein onderhoud kunnen worden uitgevoerd met een speciale variant van warmbereid koudasfalt.

 

Als ZSA aan het eind van de levensduur moet worden vervangen, dan kan het uitkomend materiaal volledig worden hergebruikt in nieuwe asfaltmengsels.

+