icon-arrow-right
HomeProjecten Aanleg HOV Westtangent Amsterdam

Aanleg HOV Westtangent Amsterdam

Amsterdam

In opdracht van de gemeente Amsterdam is KWS Infra Amsterdam-Heerhugowaard begin maart gestart met de aanleg van de HOV Westtangent Amsterdam. De Westtangent is de nieuwe busverbinding tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol, die acht centrale plekken in Nieuw-West met elkaar verbindt. Om de bus sneller en meer betrouwbaar te kunnen laten rijden, krijgen sommige delen van de route een vrije bus strook of extra opstelstroken. Met de komst van de nieuwe verbinding komt de huidige buslijn 69 te vervallen.

De nieuwe buslijn gaat rijden volgens de normen voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Om hieraan te kunnen voldoen zijn er werkzaamheden nodig op het huidige tracé. Gemeente Amsterdam wil met de aanleg van de nieuwe buslijn zorgen voor betrouwbare en snellere verbindingen tussen woon- en werkgebied in de regio. Door het overstappen makkelijker te maken, wordt reizen tussen de wijken en tussen de stad en de regio aantrekkelijker.

Stakeholders management

Gemeente Amsterdam is erg positief over de, in het EMVI-plan beschreven, oplossingen die door KWS worden aangedragen voor het behoud van bereikbaarheid van aangrenzende objecten. Zo is er veel tijd en aandacht besteed aan de stakeholders en is de kwaliteit van het borgen van de tijdelijke maatregelen ruim voldoende behandeld.


Er wordt een bijzonder grote meerwaarde gezien in de mate waarin KWS de hinderbeleving beperkt en managet. Voorbeeld hiervan is de inzet van de KWS App, voor de communicatie met omwonenden en bedrijven. Daarnaast worden er flyers uitgedeeld met informatie over de bereikbaarheid van het tankstation, politiebureau, winkelcentrum en het theater. Aanvullend hierop worden de bedrijven door middel van specifieke e-mails extra geïnformeerd over de bereikbaarheid. Deze mails zijn ook bruikbaar op de websites van de bedrijven zelf.

Werkzaamheden

Tegelijk met de aanpassingen aan de busbaan wordt groot onderhoud verricht aan het tramspoor, het wegennet en de riolering. De werkzaamheden voor dit project bestaan onder andere uit het verplaatsen en verwijderen van een aantal haltes en het aanleggen van een nieuwe busbaan in de middenberm van de Meer en Vaart, tussen de Ookmeerweg en de Osdorpergracht. Daarnaast wordt de huidige trambaan verbreed en aangepast naar een verharde tram/busbaan. Ook komen er nieuwe bushaltes, opstelvakken en een extra rijstrook. Volgens planning wordt het project maart 2021 opgeleverd.

Contactpersoon

Pepijn Kok Bedrijfsleider Neem contact op

Feiten & cijfers

+