icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Oudenbosch - Etten-Leur

Groot Onderhoud N640

De provincie Noord Brabant laat groot onderhoud uitvoeren aan de provinciale weg N640 tussen Oudenbosch en Etten-Leur. Groot onderhoud aan wegen is nodig als gevolg van slijtage aan de asfaltlaag. Naast het vervangen van het asfalt worden kleine verkeersmaatregelen uitgevoerd om de veiligheid te verbeteren

Fasering

De komende maanden worden verschillende delen van de N640 afgesloten. Begin juni ronden wij de werkzaamheden af. In het plaatje hieronder zijn de fasering en de planning weergegeven. De werkvakken zijn toegankelijk voor bewoners en lijnbussen. Aan het eind van elke fase is er een volledige afsluiting omdat we dan de nieuwe asfaltlaag aanbrengen. Op 18 en 19 maart is de rotonde Hofstraat afgesloten vanwege het aanbrengen van kabels en leidingen. Op 15 en 16 april is er een volledige afsluiting bij de Sint Janstraat vanwege de aanleg van riolering.

Voor actuele informatie over de verkeerssituatie: volg het project op de bouwapp.

Contactpersoon
Ben Böing
Omgevingsmanager
bboing@avecodebondt.nl