icon-arrow-right
HomeProjecten Grootste skatebaan van Nederland

Grootste skatebaan van Nederland

Zeeburgereiland Amsterdam

In 2019 ligt er op Zeeburgereiland in Amsterdam een technisch uitdagende skatebaan met internationale uitstraling, omringd door een fantastisch groen park genaamd de Urban Sports Zone (USZ). Een veelzijdige plek waar natuurliefhebbers, kinderen, sporters en skaters samenkomen. KWS Infra vestiging Amsterdam-Heerhugowaard realiseert in combinatie met dochteronderneming Holland Scherm de aanleg van het park, de skatebaan wordt gebouwd door de firma SkateOn. Bij dit project is de milieukosten indicator (MKI) meegenomen als een van de kwaliteitsonderdelen in de aanbesteding. Hoe lager de MKI-waarde, hoe duurzamer. Een lage MKI-waarde betekent over het algemeen CO2-reductie en een bijdrage aan de circulaire economie.

XXX

MKI-waarde

Om de duurzaamheid en milieukosten van aanbestedingen te berekenen en te vergelijken is er de MKI-waarde. De MKI-waarde is het milieueffect van een project uitgedrukt in een “schaduwprijs”. Hierbij worden alle milieueffecten van een materiaal, van de winning tot de sloop, en het energieverbruik, berekend. De uitkomsten hiervan worden opgeteld tot één enkel getal, de zogenaamde milieukostenindicator (MKI). De MKI maakt het mogelijk producten met elkaar te vergelijken. Daarnaast kunnen opdrachtgevers zo veel beter een bewuste keuze maken in een aanbesteding.

3D model

De nieuwe skatebaan komt op een locatie waar vroeger een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) heeft gestaan. De RZWI is samen met het leidingwerk in 2006 verwijderd, maar de funderingspalen van de installatie en het onderheide riool zijn blijven zitten. Deze ondergrondse restanten en het vervuilde slib onder de huidige leeflaag vormen een risico bij de aanleg van de betonnen funderingsplaat van de skatebaan.

 

Om hierop in te spelen is de ondergrondse infrastructuur in kaart gebracht en is de informatie vanuit bodemonderzoek samen met het beoogde palenplan verwerkt in een 3D model. Daarna zijn kritische locaties van de palen met de huidige ondergrondse obstakels voorgeboord. Hierdoor konden raakvlakken worden bepaald (clashdetectie) en het palenplan preventief worden aangepast. Kwaliteits- en tijdverlies tijdens de realisatie is hierdoor voorkomen.

Flexibel paal systeem

Op het project wordt gebruik gemaakt van een flexibel paal systeem door het toepassen van grondverdringende boorpalen. Er wordt een stalen casing in de grond gebracht met hierin een wapeningskorf. In de casing wordt vervolgens het beton gestort. De casing wordt achteraf verwijderd, waarbij er geen vervuilde grond naar boven komt. Door het gekozen paalsysteem met in het werk gestort beton konden we zelf de kwaliteit van het betonmengsel bepalen, wat voor de kwaliteit en de MKI-waarde gunstig is.

Contactpersoon

Pepijn Kok Bedrijfsleider Neem contact op

Feiten & cijfers

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

KWS wint aanbesteding herinrichting historische Kerkweg te Heerhugowaard 

De herinrichting van de historische Kerkweg en Veenhuizerweg te Heerhugowaard is definitief gegund aan KWS Infra...

+