icon-arrow-right
HomeProjecten Reconstructie Kattensingel

Reconstructie Kattensingel

Gouda

In opdracht van de gemeente Gouda is de Kattensingel in Gouda gereconstruceerd. De kademuur is vervangen en het weggedeelte heeft een nieuwe, veiligere inrichting gekregen. Op 24 april 2018 opende wethouder Hilde Niezen de vernieuwde Kattensingel in Gouda. Na bijna elf maanden dagelijks in de weer te zijn geweest, ‘gaf’ de aannemerscombinatie KWS Infra Rotterdam en Holland Scherm het terrein weer terug aan de bewoners.

 

De start van het project

De kademuur van de Kattensingel tussen de Pottersbrug en de Kleiwegbrug was verzakt en in slechte staat. De omwonenden zijn in de voorbereidende fase betrokken geweest bij de uitwerking van het ontwerp. In een werkgroep en een aantal bijeenkomsten is samen met de gemeente nagedacht over de inrichting van de nieuwe Kattensingel.

 

Na het startschot van de werkzaamheden in het pinksterweekend van 2017 is KWS Infra Rotterdam begonnen met het verwijderen van de oude betonplaten. Deze veroorzaakten vroeger zeer veel geluid- en trillinghinder bij de aangrenzende woningen. Na het afvoeren van de platen is de weg opnieuw opgebouwd en voorzien van de tijdelijke verharding van asfalt. Vervolgens is het trottoir gemaakt en begon de sloop van de kade. Voordat Holland Scherm (een KWS-onderneming) met de kade kon beginnen, is eerst bodemonderzoek gedaan naar de aanwezigheid van mogelijke ongesprongen explosieven en archeologische vondsten. Enige tijd later lagen drie grote pontons met enorme machines in de Kattensingel.

De kade en de weg

Om de omgeving zo veel mogelijk te ontzien en de Kattensingel open te houden voor het verkeer, is ervoor gekozen om het werk aan de kade zoveel mogelijk vanaf het water te doen. De machines stonden op pontons en ook de aan- en afvoer van materialen gebeurde veelal via het water. Alleen het afrondende werk aan de betonsloof is vanaf het land gedaan. Een bijzondere werkwijze die de hinder van de werkzaamheden beperkte.

 

Het laatste grote onderdeel van het project was tijdens de wegafsluiting tussen 4 en 9 april 2018. In deze dagen is de rijbaan voorzien van de definitieve rode en zwarte asfalt deklaag, zijn de verkeersdrempels gemaakt en is het restant van het werk afgemaakt. De Kattensingel heeft nu een 30 km-inrichting en langs de nieuwe kade ligt een nieuw voetpad.

In gesprek met de omwonenden

In het project is veel aandacht besteed aan omgevingsmanagement. "Als je zo lang aan dit project werkt, word je een beetje bewoner", aldus omgevingsmanager van KWS Gert-Jan Roth. “Je kent bijna iedereen. Dit project vroeg om een brede aanpak, waarbij veel aandacht is geschonken aan het informeren van de betrokkenen, het zoeken van overeenkomsten en het in beeld brengen van wensen die leven in de buurt. Door adequaat te reageren, lag de focus op het wegnemen van eventuele negatieve aspecten en het in gesprek blijven met de omgeving.”

 

"Als je hier zo lang werkt, word je een beetje bewoner"

Gert-Jan Roth, omgevingsmanager KWS

Feiten & cijfers

 • Opdrachtgever
  Gemeente Gouda
 • Uitvoeringsperiode
  mei 2017 - april 2018
 • Vervangen kademuur
  500 m1
 • Aanbrengen drukpalen
  210 stuks
 • Aanbrengen damwandplanken
  632 stuks
 • Gestort beton
  1400 m3
 • Verwerkt asfalt
  1875 ton
 • Straatwerk
  3700 m2
 • Opsluitbanden
  1300 m1
 • Betrokken bedrijven
 • Projectcategorieën
  Wegenbouw
  Waterbouw
  Specialisten

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

Nieuwe en veiligere Kattensingel in Gouda geopend

Wethouder Hilde Niezen opende gisteren de vernieuwde Kattensingel in Gouda. In opdracht van de gemeente Gouda is de kademuur...

Start aanleg Container Exchange Route voor Havenbedrijf Rotterdam door KWS en Van...

Samen met Van Hattum en Blankevoort start KWS Infra Zwijndrecht met de aanleg van de Container Exchange Route (CER) voor...

Innovatief asfaltmengsel Konw├ęCity Rood toegepast op fietsroute Apeldoorn - Deventer

De auto laten staan en met de fiets naar het werk, forenzen stimuleren om over te stappen van de auto naar de fiets. De...

+