icon-arrow-right
HomeProjecten Meer overzicht en duidelijkheid op ’t Goylaan in Utrecht

Meer overzicht en duidelijkheid op ’t Goylaan in Utrecht

Utrecht

Eind augustus 2020 is KWS Infra Amsterdam-Utrecht gestart met de werkzaamheden aan het voorrangsplein ’t Goylaan in de wijk Hoograven, Utrecht. Het voorrangsplein wordt aangepast waardoor het duidelijker is wie er voorrang heeft. Met de wijzigingen verwacht de gemeente dat de overzichtelijke inrichting bijdraagt aan de veiligheid van de weggebruikers en een verlaging van de snelheid van het autoverkeer ter plaatse van het voorrangsplein.

Bouwteam

In een bouwteam is er samen met de gemeente Utrecht in december 2019 gestart met het uitwerken van het ontwerp. Vervolgens is gezamenlijk een uitvoerings- en faseringsplan uitgewerkt waarbij er een evenwicht is gezocht tussen de aspecten uitvoerbaarheid, kosten, beperken van (verkeers)overlast voor de omgeving, bereikbaarheid van de omgeving en een zo kort mogelijke uitvoeringsperiode.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit het vergroten van het voorrangsplein en het aanbrengen van ‘uitbuigingen’ in de doorgaande wegen om de snelheid te verlagen. Daarnaast worden er verhoogde kruisingsvlakken met doorgaande fietsroutes ter hoogte van de aansluitende wegen aangelegd. Ook worden er bromfietsdrempels aangelegd om bromfietsen en e-bikes tijdig af te remmen. Volgens planning wordt het werk eind oktober 2020 opgeleverd.

Meer informatie kunt u vinden op www.utrecht.nl/tgoyplein

Contactpersoon

Berry Heerschop Projectleider Neem contact op

Feiten & cijfers

+