icon-arrow-right
HomeProjecten TenneT mastfundatie in natte bouwkuip

TenneT mastfundatie in natte bouwkuip

Haarlemmermeer

TenneT TSO B.V. realiseert een nieuwe hoogspanningsverbinding vanaf Beverwijk in Noord-Holland tot aan Wateringen in Zuid-Holland. Dit wordt de ‘elektriciteitssnelweg’ die het Nederlandse elektriciteit netwerk klaarmaakt voor een toekomst vol groene energie. De aanleg van de nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding tussen Vijfhuizen en de Zuidelijke Ringvaart inclusief de civiele werkzaamheden voor 51 mastfundaties, worden gerealiseerd door de combinatie VolkerInfra Randstad 380 (VIR).  De combinatie bestaat uit de Koninklijke VolkerWessels-ondernemingen Van Hattum en Blankevoort, Visser & Smit Hanab en KWS. Vanuit KWS zijn KWS Infra Amsterdam-Heerhugowaard en Gebr. Van Kessel betrokken.

Instabiele ondergrond

De Haarlemmermeer heeft voor een groot gedeelte een slappe instabiele ondergrond. Bij het uitgraven van een traditionele bouwkuip is het goed mogelijk dat door de waterdruk in de eerste watervoerende laag de bodem van de uitgraving naar boven gedrukt wordt. Hierdoor kan de bouwkuip instabiel worden waardoor men niet veilig kan werken. Daarom worden de funderingen voor de mastfundaties van 68 wintrackmasten gerealiseerd in
34 zogenaamde ‘natte bouwkuipen’, een concept van KWS-onderneming Romers Grondverzet.

 

Natte bouwkuip

Het toepassen van een “natte” bouwkuip heeft als doel om een droge en veilige bouwlocatie te maken voor de funderingswerkzaamheden. Het realiseren van een mastfundatie door middel van een natte bouwkuip is een echt specialisme. Net als bij een normale bouwkuip brengt men eerst de heipalen en de (dam)wanden van de kuip aan. De damwanden worden geborgd met een stempelraam om de gronddruk tijdens de bouw van de fundering te weerstaan. De damwanden steken in dit geval zo’n twee a drie meter boven het maaiveld uit. Dit voorkomt dat het zoute kwelwater in de diepe zandlaag omhoog komt.

 

Door de bouwkuip tijdens de graafwerkzaamheden continue vol met water te zetten, blijft er druk op de bodem waardoor deze niet ‘opbarst’. Tijdens het uitgraven van de bouwkuip wordt het waterniveau in de bouwkuip op hoogte gehouden door suppletiepompen. Na het bereiken van de juiste diepte, spuit men onder water de damwandkasten ‘schopschoon’ met behulp van een spuitlans en een hogedrukpomp. Hierna wordt de aanwezige slib weggezogen.

 

Als de bouwkuip “schoon” is, wordt er een laag grind aangebracht. Deze dient om het resterende slib in te pakken en als harde onderlaag (grondverbetering) voor het onderwaterbeton. Als werkvloer en waterkerende bodemafsluiting wordt er onder water een vloer aangebracht met behulp van onderwaterbeton. Deze dient ook als stempel in de droge fase. Na het uitharden van de betonvloer kan het water uit de bouwkuip. Een droge veilige werkvloer is onstaan.

Inspectie door een duiker

Om er zeker van te zijn dat de bodem van de bouwkuip afgesloten is, inspecteert een duiker na het ontgraven de diverse stappen in het bouwproces. De inspectie betreft de wanden en heipalen. Zo kijkt de duiker of alle grond van de wanden en heipalen is. Tijdens het storten van het beton controleert hij waar het beton zich bevindt, het zogenaamde ‘stortfront’ en kan zo het laatste slib worden afgezogen.

 

Door het beperkte zicht onderwater werkt de duiker bijna volledig op de tast. De duiker onderhoud via een radioverbinding contact met de commandoruimte over zijn bevindingen waardoor het team, waar nodig, kan bijsturen.

 

Opbouw van de fundering

Na het realiseren van de werkvloer in de bouwkuip start de opbouw van de fundering. Een team van ijzervlechters brengt volgens een nauwkeurige tekening vele duizenden kilo’s wapeningsstaal aan. Na het aanbrengen van de bekisting door een ploeg timmermannen is het tijd voor het storten van het beton. De fundatie is opgebouwd uit een onderpoer met daarop een ronde opstort die een mooie ronde plaat boven het maaiveld vormt. De ingestorte ankermal zorgt ervoor dat de wintrackmast precies op de ankers past.

 

Als de fundering klaar is kan de bouwkuip worden gevuld met grond. Als de bouwkuip tot het maaiveld is aangevuld worden de damwanden verwijderd en de holle ruimtes geinjecteerd. Dit om eventuele kwel te voorkomen.

Randstad 380 kV

De in totaal 80 kilometerlange hoogspanningsverbinding loopt van Beverwijk tot aan Wateringen. Van die 80 kilometer leggen we 20 kilometer ondergronds aan. Daarnaast zijn er verschillende hoogspanningsstations aangepast of nieuwgebouwd. Randstad 380 kV bestaat uit twee delen. Het zuidelijke deel van de verbinding is al in gebruik. Het noordelijke deel wordt in het derde kwartaal 2019 in gebruik genomen.

 

Combinatie VolkerInfra Randstad 380 (VIR)

Het project Civiele Werkzaamheden Randstad 380kV Noordring, perceel 1, Vijfhuizen – Zuidelijke Ringvaart.

 

De scope van het Werk van VIR omvat het verrichten van (detail)ontwerp en engineering ten behoeve van vergunning en uiteindelijk uitvoering van:

 • de boringen en open ontgraving t.b.v. van de kabelverbinding 150 kV en 380 kV
 • de 51 mastfundaties t.b.v. wintrackmasten
 • opstijgpunten
 • de tijdelijke werkwegen
 • de definitieve toegangswegen naar de opstijgpunten
 • uit functie zetten en slopen van bestaande 150 kV lijn Haarlemmermeer – Vijfhuizen

 

VolkerInfra verzorgt binnen dit werk het ontwerpmanagement en het ontwerp van de 51 mastfundaties voor de wintrackmasten.

 

Wintrack is een nieuw concept voor hoogspanningslijnen. Het innovatieve ontwerp van deze hoogspanningslijn zorgt voor een forse reductie van de magneetvelden die afkomstig zijn van de hoogspanningslijnen. Met het wintrack-concept wordt de magneetveldzone teruggebracht tot minder dan 100 meter.

Contactpersonen

Taeke Smit Projectleider Neem contact op

Max Moerke Bedrijfsleider Neem contact op

Feiten & cijfers

 • Bouwkuip
  20 bij 35 meter en een diepte van 8-10 meter
 • Heipalen
  Ongeveer 23 meter lang
 • Bouwkuip
  Per bouwkuip worden gemiddeld 96 heipalen geplaatst
 • Fundering
  In elke bouwkuip komt een fundering voor een set van twee masten
 • Staal
  Elke fundering bevat ongeveer 40.000 kilo staal en 460 kuub beton
 • Realisatie
  Het realiseren van een fundering inclusief verwijdren kost ongeveer 65 tot 80 dagen
 • Projectcategorieën
  Waterbouw

Meer weten over dit project?

Contact Max Moerke, bedrijfsleider »
+