icon-arrow-right
HomeProjecten Nieuwbouwproject de Maricken

Nieuwbouwproject de Maricken

Wilnis

In Wilnis in de gemeente de Ronde Venen werkt KWS vanaf 2016 aan het bouw en woonrijpmaken van project de Maricken. De Maricken is een nieuwe woonwijk met ongeveer 550 woningen op 20 minuten rijden van Amsterdam.

De werkzaamheden van KWS bestaan onder andere uit het bouw een woonrijp maken van verschillende percelen, het grondwerk voor de onderbouw van de rotonde die de wijk ontsluit, het aanbrengen van diverse beschoeiingselementen en duikers die er voor zorgen dat de waterhuishouding in de wijk goed geregeld wordt.

Plas dras

Door het bouwen van de woonwijk de Maricken zijn er veel weilanden en sloten gedempt. Om dit te compenseren is er door KWS een plas dras gebied gegraven. Dit gebied zorgt ervoor dat water uit de regio kan worden opgevangen.

Werkzaamheden

De woonrijp en bouwrijp werkzaamheden voor dit project bestonden uit, het bereikbaar maken van de woningen door middel van het aanleggen van een rijbaan, voetpad en parkeervakken van straatwerk, asfalt inclusief verkeersborden en belijning. Daarnaast vielen ook het aanleggen van de riolering voor de huizen en afwatering van de weg onder dit contract. Voor de afwatering in de wijk is gekozen om groenstroken aan te leggen, die zijn ingezaaid met gras. Dit is terug te vinden in de Marickenlaan en aangelegen straten voor de Heeren van Wilnis. Ook zijn voorzieningen aangelegd in de vorm van ondergrondse containers. Daarnaast is er een houten beschoeiing aangebracht en een duiker verlengd om de waterhuishouding te regelen. Het werk is medio 2020 opgeleverd.

Contactpersoon

Jan-Willem van Rooijen Bedrijfsleider Neem contact op

Feiten & cijfers

+